Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Myosiittitutkimus vasta-aineet (6414 S -MyosAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.3.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia. Laboratorio puh. 02 3132675, lääkäri: 02 3139169 tai 02 3337526.

Yleistä

Polymyosiitti (PM) ja dermatomyosiitti (DM) ovat harvinaisia tulehduksellisia Autoimmuunisairauksia. Suurella osalla potilaista autoimmuunimyosiittiin liittyy löydöksiä muista autoimmuunisairauksista, jolloin kyseessä on ns. "overlap myositis" (OM). Noin 50%:lla myosiittipotilaista esiintyy myosiittispesifisiä ja 30%:lla muita autovasta-aineita. Tunnetuimmat myosiitteihin assosioituvista vasta-aineista ovat ns. antisyntetaasi eli Jo-1 vasta-aineet sekä PM-Scl100 ja PM-Scl75-vasta-aineet (ns. overlap myosiitissa). Myosiittien ja erilaisten inflammatoristen myopatioiden kliininen ja etiologinen kirjo on kuitenkin huomattava, ja eri potilasryhmissä esiintyy erilaisia autovasta-aineita.

Indikaatiot

Autoimmuunimyosiittien (polymyosiitti, dermatomyosiitti, myosiitti-skleroderma overlap-syndrooma, juveniili dermatomyosiitti, paraneoplastiset dermatomyosiitit) diagnostiikka.

Esivalmistelut

Myosiittipotilaan jatkotutkimusten suuntaamisesta kannattaa jo diagnoosivaiheessa keskustella reumatologin tai neurologin kanssa ja/tai suoraan laboratorion kanssa (ks. Yhteyshenkilöt).

Menetelmä

Lineblot. EUROLINE Myositis Profile (WB IgG). Testissä määritetään vasta-aineet seuraavia antigeeneja kohtaan: Mi-2a, Mi-2b, TIF1y, MDA5, NXP2, SAE1, Ku72/86, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ-Ab, OJ-Ab, RO52 (SSA).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml seerumia

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Tulkinta

Tulos on kvalitatiivinen, ja normaalitulos on negatiivinen. Positiivisista tuloksista annetaan aina erillinen lausunto sisältäen arvion vasta-ainelöydöksen kliinisistä tautiassosiaatoista ja mahdollisesta prognostisesta merkityksestä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*1.3.2016 Uusi tutkimus
*5.3.2018 tutkimusnimike- ja numero muuttunut