Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval) (6466 __-CV19NhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

10.1.2022

Tekopaikka

Fimlab Tampereen toimipiste, molekyylibiologian laboratorio. Fimlab Contact Center: (03) 311 77800 valitse VIP-nro.

Yleistä

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) on uuden koronaviruksen aiheuttama tauti, joka ensimmäistä kertaa havaittiin Kiinassa vuoden 2019 lopulla ja joka on sittemmin levinnyt pandemiaksi. Kyseinen koronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), on vaipallinen virus, jolla on yksisäikeinen RNA geneettisenä materiaalina. Virus aiheuttaa laajan skaalan hengitystieinfektioita hyvin lievästä flunssatyyppisestä taudista vakaviin, henkeä uhkaaviin keuhkokuumeisiin ja happeutumishäiriöihin.

Viruksen olemassaolo potilaassa voidaan todeta todentamalla viruksen RNA:ta hengitysteiden näytteistä käänteiskopiointi-PCR-menetelmällä.

Mikäli potilaalla on ripulia tai muita vatsaoireita, voidaan ottaa myös ulostenäyte.

Indikaatiot

COVID-19 tautia aiheuttavan viruksen toteaminen ylemmistä tai alemmista hengitysteistä. Näytteet otetaan lääkärin määrääminä THL:n sekä sairaanhoitopiirin ohjeistukset ja suositukset huomioon ottaen. Ohjeistettuja varotoimia on noudatettava.

Menetelmä

Viruksen RNA:n osoittaminen reaaliaikaisella käänteiskopiointi-polymeraasiketjureaktiomenetelmällä (RT-PCR) ja spesifisillä koettimilla.

Tulos valmiina

Tulos saadaan pääsääntöisesti kahden vuorokauden sisällä.

Näyteastia

Ensisijaiset:

Toissijaiset:

Otettaessa BAL-, yskös- tai imulimanäytteitä, käytetään niiden omia näyteastioita.

Jos kuljetusputkia ei ole saatavilla, voi näytteen ottaa dacrontikulla steriiliin 10 ml korkilliseen näyteputkeen, johon on lisätty 1 ml steriiliä keittosuolaa (0.9 % NaCl).

Ulostenäytettä varten kierrekorkillinen ulostenäytepurkki.

Näytteenotto

Näytteenottossa suojaudutaan paikallisten ohjeiden mukaan.

Nenänielu on ensisijainen näytteenottokohta. Mikäli näytettä ei voida ottaa nenänielusta, voidaan näyte ottaa nenästä. Näyte voidaan ottaa myös nielusta mikäli näyte muuten jäisi kokonaan ottamatta (lääketieteellinen syy, potilaan ehdoton kieltäytyminen muusta näytteenotosta), mutta lähtökohtaisesti näyte otetaan nenänielusta tai nenästä. Näytteenottaja voi oman harkintansa mukaan ottaa näytteen toissijaisesta näytteenottokohdasta (nenä, nielu).

Näytteeksi tulee saada hengitystie-epiteelin soluja hankaamalla nukkatikkua hengitystien limakalvoon. Räkä ei ole hyväksyttävä näyte. Näytetikkua ei saa kostuttaa millään ennen näytteenottoa.

Nenänielun tikkunäyte: Kallista päätä taaksepäin. Näytteenottotikku työnnetään sieraimen kautta alaviistoon nenänpohjaa pitkin aikuisilla n. 10-12 cm syvyyteen ja alle 2-vuotiailla n. 6 cm syvyyteen (=nenänieluun). Älä käytä turhaa voimaa. Näytteeksi kerätään limakalvon soluja kiertämällä tikkua nenänielussa. Samalla tikulla voidaan kerätä näyte molemmista sieraimista, mikäli tikku on ensimmäisen käytön jälkeen pysynyt suhteellisen suorana. Näyte voidaan ottaa myös jäykällä tikulla huomioiden anatomian rajoitukset.

Nenän tikkunäyte: Näyte voidaan ottaa jäykällä tikulla molemmista sieraimista 2-3 cm:n syvyydestä, mikäli näytettä nenänielusta ei voida jostain syystä ottaa. Myös vuotoherkillä näyte voidaan ottaa sieraimesta.

Nielun tikkunäyte: Nielunäyte otetaan jäykällä nukkatikulla hankaamalla kitakaaria kiertoliikkeellä. Tätä näytetyyppiä voidaan käyttää mikäli jostain syystä näytettä ei voida ottaa nenänielusta tai nenästä ja se jäisi muuten ottamatta.

Näytteenoton jälkeen tikkua pyöritellään 6 kierrosta näyteputkessa siten, että harjaosa ottaa kiinni näyteputken pohjaan/reunoihin. Näin näyte irtoaa tikun harjaosasta mahdollisimman hyvin nesteeseen. Tikkua poistettaessa harjaosaa painetaan kevyesti putken reunaa vasten nestepinnan yläpuolella tikun nestetipan poistamiseksi. Poista tikku putkesta, varo että näyte ei roisku. Tikku hävitetään riskijätteisiin. Näytteenottoputken korkki kierretään napakasti kiinni.

NÄYTTEIDEN PAKKAUS NÄYTTEENOTTOPAIKASSA:

HUOM! 6.1.2022 alkaen tulostuu vain yksi näytetarra, joka liimataan näyteputkeen.

Jos isoja Falcon-muoviputkia on saatavilla: Näyteputkeen (cobas PCR media kit, UTM, eSwab tai VST) liimataan yksi CV19NhO-pyyntötarra, minkä jälkeen putki tiputetaan telineessä olevaan Falcon-muoviputkeen (tai vastaavaan kierrekorkilliseen putkeen). Suojahanskat riisutaan, desinfioidaan kädet ja vaihdetaan puhtaat suojahanskat. Puhtain käsin suljetaan Falcon-putken korkki. Falcon-putket kerätään isoon muoviseen salpapussiin (telineellinen näytteitä yhteen pussiin).

Falcon-putkien saatavuuden ollessa heikko: Näyteputkeen (cobas PCR media kit, UTM, eSwab tai VST) liimataan yksi CV19NhO-pyyntötarra. Näyteputki laitetaan suljettavaan muovipussiin (esim. minigrip) ja telineeseen. Muovipussin suu suljetaan. Huom! Jokainen putki pakataan erikseen. Muovipussit kerätään vielä isoon muoviseen salpapussiin (telineellinen näytteitä yhteen pussiin).

HUOM! Kaikki potilaan hengitystie-eritenäytteet ja ulostenäytteet pakataan samalla tavalla niin kauan kuin COVID-19 -epäily on voimassa.

Näyte (minimi)

Ensisijaisesti nenänielutikkunäyte. Mikäli näytettä ei voida ottaa nenänielusta, voidaan näyte ottaa nenästä. Näyte voidaan ottaa myös nielusta mikäli näyte muuten jäisi kokonaan ottamatta (lääketieteellinen syy, potilaan ehdoton kieltäytyminen muusta näytteenotosta), mutta lähtökohtaisesti näyte otetaan nenänielusta tai nenästä. Jos otetaan myös ulostenäyte, laitetaan ulostetta purkkiin sen mukana tulevalla lusikalla n. 1/3 ulostepurkin tilavuudesta. Myös BAL-, yskös- tai imulimanäytteet soveltuvat tutkimukseen omissa näyteastioissaan.

Näytteen säilytys

Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa max. 3 vrk (huoneenlämmössä max. 4 h).

Näytteen lähetys

Näyte kuljetetaan mahdollisimman pian laboratorioon (mikrobiologian aukioloaikoina B2, muuna aikana B3). Putkipostia ei saa käyttää eikä näytteitä saa jättää B3 näytteiden vastaanottoon. Laboratoriossa näytteet pakataan edelleen lähetettäväksi kylmäkuljetuksella Tampereen Fimlabiin.

Viitearvot

Normaalisti negatiivinen.

Tulkinta

COVID-19 tautia aiheuttavan viruksen (SARS-CoV-2) nukleiinihapon löytyminen on merkki ko. viruksen aiheuttamasta infektiosta.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Tampere: ylilääkäri Tapio Seiskari p. 050 4400025, osaston ylilääkäri Janne Aittoniemi p. 03 31176012

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 7303503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 7303918

Muutokset

*5.3.2020 uusi tutkimus
*7.7.2020 lisätty ulostenäyte
*3.8.2020 päivitetty pakkausohje
*12.10.2020 päivitetty näytteenotto- ja pakkausohje ja näyteastia
*22.12.2021 päivitetty näytteiden pakkausohje ja näyteastia
*10.1.2022 päivitetty tarroitusohje (yksi tarra) ja näytelaatu (nenän tikkunäyte vaihtoehtoisena näytemuotona)