Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

__-COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval) (6466 __-CV19NhO )

Tarkistettu

20.4.2020

Tekopaikka

Fimlab Tampereen toimipiste, molekyylibiologian laboratorio. Fimlab Contact Center: (03) 311 77800 valitse VIP-nro.

Yleistä

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) on uuden koronaviruksen aiheuttama tauti, joka ensimmäistä kertaa havaittiin Kiinassa vuoden 2019 lopulla ja joka on sittemmin levinnyt pandemiaksi. Kyseinen koronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), on vaipallinen virus, jolla on yksisäikeinen RNA geneettisenä materiaalina. Virus aiheuttaa laajan skaalan hengitystieinfektioita hyvin lievästä flunssatyyppisestä taudista vakaviin, henkeä uhkaaviin keuhkokuumeisiin ja happeutumishäiriöihin.

Viruksen olemassaolo potilaassa voidaan todeta todentamalla viruksen RNA:ta hengitysteiden näytteistä käänteiskopiointi-PCR-menetelmällä.

Indikaatiot

COVID-19 tautia aiheuttavan viruksen toteaminen ylemmistä tai alemmista hengitysteistä. Näytteet otetaan lääkärin määrääminä THL:n sekä sairaanhoitopiirin ohjeistukset ja suositukset

huomioon ottaen. Ohjeistettuja varotoimia on noudatettava.

Menetelmä

Viruksen RNA:n osoittaminen reaaliaikaisella käänteiskopiointi-polymeraasiketjureaktiomenetelmällä (RT-PCR) ja spesifisillä koettimilla.

Tulos valmiina

Tulos saadaan pääsääntöisesti kahden vuorokauden sisällä.

Näyteastia

3 ml COPAN UTM-RT MINI -kuljetusputki tai eSwab-kuljetusputki ja erillinen taipuisavartinen COPAN-nukkatikku (nenänielunäyte). Toissijainen näytteenottotikku paksumpi jäykkävartinen COPAN-nukkatikku (sierain- ja nielunäyte).

Otettaessa BAL-, yskös- tai imulimanäytteitä, käytetään niiden omia näyteastioita.

Kiirellisessä tapauksessa näytteen voi ottaa dacrontikulla steriiliin 10 ml korkilliseen näyteputkeen, johon on lisätty 1 ml steriiliä keittosuolaa (0.9 % NaCl).

Näytteenotto

Näytteenottossa suojaudutaan paikallisten ohjeiden mukaan.

Ensisijaisesti nenänielutikkunäyte: Kallista päätä taaksepäin. Taipuisa näytteenottotikku työnnetään sieraimen kautta alaviistoon nenänpohjaa pitkin aikuisilla n. 10-12 cm syvyyteen ja alle 2-vuotiailla n. 6 cm syvyyteen (=nenänieluun). COPAN 503CS01 -tikun ohennus on 7,5 cm ja katkaisukohta 10 cm tikun päästä. Näytteeksi kerätään limakalvon soluja kiertämällä tikkua nenänielussa. Samalla tikulla voidaan kerätä näyte molemmista sieraimista mikäli tikku on ensimmäisen käytön jälkeen pysynyt suhteellisen suorana. Tikku katkaistaan kuljetusnestettä sisältävään näyteputkeen ja tikun kanta työnnetään putken korkin sisäpuolella olevaan reikään.

Nenän ja nielun tikkunäyte: Vuotoherkillä näyte voidaan ottaa erikseen nenästä ja nielusta kahdella erillisellä tikulla. Sierainnäyte otetaan 3-4 cm syvyydestä kiertoliikkeellä hangaten. Samalla tikulla voidaan kerätä näyte molemmista sieraimista. Nielunäyte otetaan toisella nukkatikulla hankaamalla nielun takaseinää ja molempia nielurisoja. Kumpikin näytteenottotikku katkaistaan samaan UTM-RT MINI -kuljetusputkeen tai eSwab-putkeen.

NÄYTTEIDEN PAKKAUS OSASTOLLA:

Näytteenoton jälkeen näyteputki pyyhitään desinfektioliinalla (ProWipe tai vastaava), minkä jälkeen riisutaan suojavarusteet erillisen ohjeen mukaan, desinfioidaan kädet ja puetaan puhtaat suojahanskat. Näyteputkeen (eSwab tai UTM) liimataan ainoastaan yksi CV19NhO-pyyntötarra. Kaikki näyteputket laitetaan puhtaaseen suljettavaan muovipussiin (salpapussi). Pussi laitetaan vielä toiseen isompaan suljettavaan pussiin (esim. minigrip), johon laitetaan myös kaikki muut potilastunnistetarraliuskat (esim. RvirNhO) ja pussin päälle COVID-19 -epäily -tarra.

HUOM! Kaikki potilaan hengitystie-eritenäytteet ja ulostenäytteet pakataan samalla tavalla niin kauan kuin COVID-19 -epäily on voimassa. Hengitystie-eritenäytteiden toimittamisesta Fimlab Vaasan laboratorioon sovitaan erikseen. Näytteitä ei saa viedä muiden näytteiden keräyspaikkaan B3:een eikä putkipostia saa käyttää.

Näyte (minimi)

Ensisijaisesti nenänielunukkatikkunäyte. Tarvittaessa voidaan ottaa näyte 3-5 cm syvyydestä sieraimesta ja erillisellä tikulla nielukaarista.

Näytteen säilytys

Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa 3 vrk.

Näytteen lähetys

Näyte kuljetetaan mahdollisimman pian laboratorioon (mikrobiologian aukioloaikoina B2, muuna aikana B3). Putkipostia ei saa käyttää eikä näytteitä saa jättää B3 näytteiden vastaanottoon. Laboratoriossa näytteet pakataan edelleen lähetettäväksi kylmäkuljetuksella Tampereen Fimlabiin.

Viitearvot

Normaalisti negatiivinen.

Tulkinta

COVID-19 tautia aiheuttavan viruksen (SARS-CoV-2) nukleiinihapon löytyminen on merkki ko. viruksen aiheuttamasta infektiosta.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Tampere: ylilääkäri Tapio Seiskari p. 050 4400025, osaston ylilääkäri Janne Aittoniemi p. 03 31176012

Fimlab Vaasa: erikoistuva sairaalamikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 7303503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 0403332840.

Muutokset

*5.3.2020 uusi tutkimus