Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval) (6466 __-CV19NhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.10.2020

Tekopaikka

Fimlab Tampereen toimipiste, molekyylibiologian laboratorio. Fimlab Contact Center: (03) 311 77800 valitse VIP-nro.

Yleistä

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) on uuden koronaviruksen aiheuttama tauti, joka ensimmäistä kertaa havaittiin Kiinassa vuoden 2019 lopulla ja joka on sittemmin levinnyt pandemiaksi. Kyseinen koronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), on vaipallinen virus, jolla on yksisäikeinen RNA geneettisenä materiaalina. Virus aiheuttaa laajan skaalan hengitystieinfektioita hyvin lievästä flunssatyyppisestä taudista vakaviin, henkeä uhkaaviin keuhkokuumeisiin ja happeutumishäiriöihin.

Viruksen olemassaolo potilaassa voidaan todeta todentamalla viruksen RNA:ta hengitysteiden näytteistä käänteiskopiointi-PCR-menetelmällä.

Mikäli potilaalla on ripulia tai muita vatsaoireita, voidaan ottaa myös ulostenäyte.

Indikaatiot

COVID-19 tautia aiheuttavan viruksen toteaminen ylemmistä tai alemmista hengitysteistä. Näytteet otetaan lääkärin määrääminä THL:n sekä sairaanhoitopiirin ohjeistukset ja suositukset huomioon ottaen. Ohjeistettuja varotoimia on noudatettava.

Menetelmä

Viruksen RNA:n osoittaminen reaaliaikaisella käänteiskopiointi-polymeraasiketjureaktiomenetelmällä (RT-PCR) ja spesifisillä koettimilla.

Tulos valmiina

Tulos saadaan pääsääntöisesti kahden vuorokauden sisällä.

Näyteastia

COPAN UTM-RT MINI-, eSwab- tai VST-kuljetusputki ja erillinen taipuisavartinen COPAN-nukkatikku (nenänielunäyte). Toissijainen näytteenottotikku paksumpi jäykkävartinen COPAN-nukkatikku (nielunäyte). Otettaessa BAL-, yskös- tai imulimanäytteitä, käytetään niiden omia näyteastioita. Jos kuljetusputkia ei ole saatavilla, voi näytteen ottaa dacrontikulla steriiliin 10 ml korkilliseen näyteputkeen, johon on lisätty 1 ml steriiliä keittosuolaa (0.9 % NaCl). Ulostenäytettä varten kierrekorkillinen ulostenäytepurkki.

Näytteenotto

Näytteenottossa suojaudutaan paikallisten ohjeiden mukaan.

Ensisijaisesti nenänielutikkunäyte: Kallista päätä taaksepäin. Taipuisa näytteenottotikku työnnetään sieraimen kautta alaviistoon nenänpohjaa pitkin aikuisilla n. 10-12 cm syvyyteen ja alle 2-vuotiailla n. 6 cm syvyyteen (=nenänieluun). COPAN 503CS01 -tikun ohennus on 7,5 cm ja katkaisukohta 10 cm tikun päästä. Näytteeksi kerätään limakalvon soluja kiertämällä tikkua nenänielussa. Samalla tikulla voi kerätä näytteen molemmista sieraimista mikäli tikku on ensimmäisen käytön jälkeen pysynyt suhteellisen suorana. Näytteenoton jälkeen paina tikku kuljetusputken (eSwab, UTM tai VST) pohjaa vasten ja pyöritä tikkua kahden sormen välissä 6 kertaa. Kuivaa tikun pää painamalla sitä putken sisäseinämää vasten ja laita tikku tartuntavaarallisten jätteiden astiaan. Sulje putken korkki huolellisesti.

Nielunäyte: Vuotoherkillä näyte voidaan ottaa nielusta hankaamalla nielun takaseinää ja molempia nielurisoja. Näytteenoton jälkeen paina tikku kuljetusputken (eSwab, UTM tai VST) pohjaa vasten ja pyöritä tikkua kahden sormen välissä 6 kertaa. Kuivaa tikun pää painamalla sitä putken sisäseinämää vasten ja laita tikku tartuntavaarallisten jätteiden astiaan. Sulje putken korkki huolellisesti.

NÄYTTEIDEN PAKKAUS OSASTOLLA: Näyteputkeen (UTM, eSwab tai VST) liimataan yksi CV19NhO-pyyntötarra, minkä jälkeen putki tiputetaan telineessä olevaan Falcon-muoviputkeen (tai vastaavaan kierrekorkilliseen putkeen). Suojahanskat riisutaan, desinfioidaan kädet ja vaihdetaan puhtaat suojahanskat. Puhtain käsin suljetaan Falcon-putken korkki ja myös Falcon-putkeen liimataan yksi pyyntötarra. Falcon-putket kerätään isoon muoviseen salpapussiin (telineellinen näytteitä yhteen pussiin). HUOM! Kaikki potilaan hengitystie-eritenäytteet ja ulostenäytteet pakataan samalla tavalla niin kauan kuin COVID-19 -epäily on voimassa.

Näyte (minimi)

Ensisijaisesti nenänielunukkatikkunäyte. Tarvittaessa voidaan ottaa näyte nielukaarista. Jos otetaan myös ulostenäyte, laitetaan ulostetta purkkiin sen mukana tulevalla lusikalla n. 1/3 ulostepurkin tilavuudesta.

Näytteen säilytys

Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa max. 3 vrk.

Näytteen lähetys

Näyte kuljetetaan mahdollisimman pian laboratorioon (mikrobiologian aukioloaikoina B2, muuna aikana B3). Putkipostia ei saa käyttää eikä näytteitä saa jättää B3 näytteiden vastaanottoon. Laboratoriossa näytteet pakataan edelleen lähetettäväksi kylmäkuljetuksella Tampereen Fimlabiin.

Viitearvot

Normaalisti negatiivinen.

Tulkinta

COVID-19 tautia aiheuttavan viruksen (SARS-CoV-2) nukleiinihapon löytyminen on merkki ko. viruksen aiheuttamasta infektiosta.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Tampere: ylilääkäri Tapio Seiskari p. 050 4400025, osaston ylilääkäri Janne Aittoniemi p. 03 31176012

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 7303503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 7303918

Muutokset

*5.3.2020 uusi tutkimus
*7.7.2020 lisätty ulostenäyte
*3.8.2020 päivitetty pakkausohje
*12.10.2020 päivitetty näytteenotto- ja pakkausohje