Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Sterolit (6467 P -Sterol )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

11.08.2020

Tekopaikka

Fimlab, alihankinta AMC Amsterdam.

Lähete

AMC, Metabolite Diagnostics -lähete. Lähetteelle täytetään kohtaan "Patient Information" potilaan nimi, syntymäaika ja sukupuoli. Kohtaan "Material" täytetään "plasma" ja näytteenottoaika sekä rasti kohtaan "EDTA". Kliinisiin tietoihin täytetään haluttu tutkimus "Sterols" ja tarvittaessa tietoja lääkityksestä.

Indikaatiot

Tällä menetelmällä voidaan diagnostisoida seerumin sterolipoikkeavuuksia, kuten kolestanoloosia ja kasvisterolemiaa tai esim. lääkeaineiden aiheuttamia muutoksia kolesterolin synteesiketjussa. Lisäksi seerumin non-kolesterolisterolien pitoisuuksia voidaan käyttää kuvaamaan kolesterolin imeytymisen ja synteesin tehokkuutta. Lyhytsuolisyndrooman hoidon seuranta.

Menetelmä

Kaasukromatografia. Tutkimus sisältää 7-dehydrokolesterolipitoisuuden.

Tekotiheys

Kerran kuukaudessa.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki.

Näyte (minimi)

1 ml plasmaa.

Näytteen säilytys

Pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys Fimlab Tre näytteiden vastaanottoon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*11.8.2020 Uusi numero.