Vaasa, laboratorio-ohjekirja

E -Fragmentaatioaste, punasoluista (7368 E -Fragm )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

17.02.2016

Tekopaikka

Vaasan KS

Indikaatiot

Punasolujen fragmentaatioasteen arviointi fragmentaatiohemolyysissä tai sen epäilyssä.

Menetelmä

MGG-värjätyn veren sivelyvalmisteen punasolufragmenttien suhteellisen osuuden semikvantitatiivinen, mikroskooppinen määrittäminen.

Tekotiheys

Joka päivä.

Tulos valmiina

Samana päivänä tai seuraavana arkipäivänä.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte (minimi)

1 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Säilytetään huoneenlämmössä. Arkipäivisin: Näyte on pyrittävä toimittamaan Vaasan keskussairaalan hematologian laboratorioon kolmen tunnin sisällä näytteenotosta. Yli kuuden tunnin ikäistä näytettä ei tutkita, sillä punasolumorfologia muuttuu EDTA-näytteessä nopeasti. Tulos on valmiina samana päivänä, jos näyte on toimitettu sairaalan hematologian laboratorioon klo 13 mennessä.

Päivystysaikana: Mikäli näyte otetaan päivystysaikana, pitää näytteestä tehdä 4 sivelyvalmistetta näytteenotosta vastaavassa laboratoriossa kolmen tunnin sisällä näytteenotosta. Sivelyvalmisteet lähetetään, värjätään ja mikroskopoidaan seuraavana arkipäivänä.

Viitearvot

Normaali löydös: alle 0.3 %

Viitteellinen: 1-2 %

Vahva fragmentaatiohemolyysin epäily: yli 2 %

Tulkinta

Fragmentaatiohemolyysi johtuu yleensä vaurioituneessa mikroverenkierrossa tapahtuvasta punasolujen mekaanisesta rikkoutumisesta, jota tavataan mm. DIC:ssa, TTP:ssa, HUS:ssa, raskausmyrkytyksessä, karsinooman metastasoinnissa, vaskuliiteissä, munuaisen verenkiertoa tuhoavissa sairauksissa, sydämen läppävioissa, kokokehosädetyksen ja joidenkin lääkkeiden jälkeen.

Fragmentaatioastetta voidaan arvioida mikroskooppisesti laskemalla fragmenttien osuus kaikista punasoluista MGG-värjätystä veren sivelyvalmisteesta. Normaalisti punasolufragmentteja tavataan hyvin vähän tai ei ollenkaan (58 terveen henkilön otoksessa kaikilla fragmenttien osuus oli alle 0.3%). Löydös on jossain määrin viitteellinen fragmentaatiohemolyysiin, mikäli punasolufragmettien osuus punasoluista on 1-2%. Tulokset yli 2% viittaavat vahvasti fragmentaatiohemolyysiin.

Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että punasolujen lieväasteista fragmentaatiota esiintyy monessa hematologisessa sairaudessa kuten talassemiassa, synnynnäisessä elliptosytoosissa, megaloblastisessa anemiassa ja kroonisessa raudanpuuteanemiassa. Fragmentaatio ei näissä tapauksissa johdu vaurioituneesta mikroverenkierrosta eikä tutkimus ole tarkoitettu näiden tilojen seurantaan.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*17.2.2016 Uusi tutkimus