Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Tyrmäystippanäyte, knockoutdroppar (8410 U -Tyrmtip )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

26.07.2013

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520

Yleistä

U -Tyrmäystippanäyte on päivystystutkimus, johon kuuluu näytteen otto, säilytys, luovutus osastolle tai hävitys. Tutkimus tilataan siinä tapauksessa, kun potilas on tehnyt rikosilmoituksen tyrmäystippauhriksi joutumisesta. VKS:n laboratorio ei tee näytteestä mitään tutkimuksia. Hoitavan lääkärin määräyksestä laboratorio luovuttaa näytteet osastolle, joka luovuttaa ne edelleen poliisiviranomaisille. Paikallispoliisi toimittaa näytteet rikostekniseen laboratorioon, joka teetättää tyrmäystippatutkimukset Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin Oikeuskemian yksikössä. Näytteet on otettava uhrista mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Jos aikaa kuluu yli 3 vuorokautta tapahtuma-ajankohdan ja näytteenottoajankohdan välillä, aineiden toteaminen näytteistä vaikeutuu oleellisesti

Indikaatiot

Epäily siitä, että potilas on saanut tyrmäystippoja.

Menetelmä

Näytteen säilytys jääkaappilämpötilassa.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokaudenaikoina.

Näyteastia

Muovinen lisäaineeton virtsanäyteputki.

Näytteenotto

Näytteen ottaa ensisijaisesti ensiavun henkilökunta keskisuihku-, rakkopunktio- tai katetrivirtsana. Tarkka näytteeottoajankohta kirjataan henkilötietotarraan.

Näyte (minimi)

Vähintään 20 ml virtsaa.

Ohje laboratoriolle

Efficaan vastataan 'OTETTU'. Näytteenottoaika korjataan oikeaksi ennen vastaamista.

Näytteen säilytys

Näyteastia säilytetään sellaisenaan avaamattomana ja ilman esikäsittelyä B3-laboratorion kylmähuoneessa +4 °C. 1 kk säilytyksen jälkeen näyte hävitetään muiden laboratorionäytteiden mukana ellei hoitavalta lääkäriltä ole saatu muita toimintaohjeita. Laboratorio luovuttaa näytteen vain osastolle hoitavan lääkärin määräyksestä. Näytettä ei saa suoraan luovuttaa sairaalan ulkopuolisille tahoille.

Näytteen lähetys

Hoitava lääkäri vastaa näytteen luovutuksesta poliisiviranomaisille, jotka hoitavat edelleenlähetyksen jatkotutkimuksiin. Laboratorio EI SAA LUOVUTTAA näytteitä suoraan poliisille.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529