Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Ts-Mitokondriaalinen helikaasi, Twinkle-geeni, laaja mutaatiohaku (92178 Ts-Twinkle )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.02.2019

Tekopaikka

FIMLAB/genetiikan laboratorio/puh. 044-485 8006.

Yleistä

Etenevä silmälihasheikkous (PEO-tauti, progressiivinen eksterni oftalmoplegia) on useimmiten mitokondrioiden toimintahäiriöön liittyvä sairaus. Siihen liittyy sekä silmälihasten heikkoutta, yleistynyt lihasväsyvyys erityisesti rasituksessa sekä joskus perifeeristä neuropatiaa ja keskushermosto-oireita. Vallitsevasti periytyvät tautimuodot johtuvat usein joko mitokondrioiden polymeraasi gammaa (POLG1) tai Twinkle-helikaasia koodaavien tuman geenien toimintahäiriöstä. Näiden geenien virheet aiheuttavat sekundaarisesti mitokondrioiden DNAn geenivirheitä, ns. multippeleita deleetioita, joiden kertyminen johtaa etenevään hengitysketjun entsyymien toimintavirheeseen ja sitä kautta taudin oireisiin. Toinen ilmiasu, joka liittyy Twinkle-geenin resessiivisiin virheisiin on lapsuusiän spinoserebellaariataksia, IOSCA (ks. 12260 B-SCA-D).

Twinkle-helikaasin sekvensointia suositellaan, mikäli potilaan lihasnäytteessä on todettu mitokondriotautiin viittaavia löydöksiä (sytokromi c oksidaasi-negatiivisia syitä, repalesyitä) sekä multippeleihin mitokondrio-DNAn deleetioihin sopiva löydös lihas-DNAn PCR-analyysissä ja/tai Southern blot -analyysissä. Ensisijaisesti etsitään yleisempiä POLG1-geenin mutaatioita, mutta tutkimustuloksen jäädessä negatiiviseksi tutkitaan Twinkle-geenin sekvenssi.

Indikaatiot

Multippelit deleetiot mitokondrio-DNAssa, Twinkle-geenivirheeseen sopiva kliininen kuva.

Menetelmä

Tutkittavan alueen PCR-monistus ja sekvensointi.

Näyteastia

Kuiva mikrosentrifugiputki (Eppendorf-putki tai vastaava)

Näyte (minimi)

Kudospala syväjäissä.

Näytteen säilytys

Toimitetaan laboratorioon kylmävaraajilla varustettuna styrox-laatikossa.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys hiilihappojäissä.

Tulkinta

Tutkimus kattaa Twinkle-geenin viisi koodaavaa eksonia ja näiden eksoni-intronirajakohdat (splice sites). Mikäli näillä alueilla todetaan tautimutaatioksi sopiva muutos, on löydös diagnostinen mitokondriotaudille.

Yhteyshenkilöt

Fimlab: Sairaalageneetikot, puh. (03) 311 75504. Vaasan KS yhdyshenkilö kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529