Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Intoksikaatioveri (9264 B -Intoks )

Tarkistettu

25.04.2012

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520.

Yleistä

B -Intoksikaatioveri on päivystystutkimus. Tutkimus tilataan siinä tapauksessa, kun on herännyt epäilys potilaan myrkytystilasta. Potilas on useimmiten tajuton. Jos ilmenee aihetta, hoitava lääkäri määrää tutkimukset tai toimenpiteet myöhemmin. VKS:n laboratorio ei tee näytteestä mitään tutkimuksia, vaan vastaa näytteen otosta, säilytyksestä, luovutuksesta osastolle, lähetyksestä ulkopuoliseen laboratorioon tai hävityksestä. Tilaavan osaston on ensin neuvoteltava myrkytystutkimuksista vastaavan kemistin kanssa näytteen lähettämisestä ja siitä tehtävistä tutkimuksista. Tutkimukset tehdään Hjelt-instituutissa tai jossain muussa laitoksessa.

Indikaatiot

Kokoverinäyte otetaan säilytykseen siltä varalta, että tapaukseen liittyy mahdollisesti rikos, myrkytys tai jokin oikeuslääketieteellinen syy.

Menetelmä

Näytteen säilytys jääkaappilämpötilassa.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokaudenaikoina.

Näyteastia

2 kpl 6 ml EDTA (K2E),violettikorkillinen putki, ilman geeliä.

Näytteenotto

Ihon puhdistukseen ei saa käyttää alkoholeja. Näytteenottokohta puhdistetaan tislatulla vedellä. Kostutukseen ja kuivaukseen käytetään selluloosavanua. Tarkka näytteenottoajankohta kirjataan putkitarroihin. Laboratorio ottaa vain elävien verinäytteet, osasto ottaa muut näytteet.

Näyte (minimi)

Vähintään 10 ml EDTA-antikoaguloitua kokoverta.

Ohje laboratoriolle

Efficaan vastataan OTETTU. Näytteenottoaika kirjataan oikeaksi ennen vastaamista.

Laboratorio voi luovuttaa näytteen vain osastolle ja hoitavan lääkärin määräyksestä. Näytettä ei saa suoraan luovuttaa sairaalan ulkopuolisille tahoille.

Näytteen säilytys

Näyteputki säilytetään sellaisenaan avaamattomana ja ilman esikäsittelyä B3-laboratorion kylmähuoneessa +4 °C. 1 kk säilytyksen jälkeen näyte hävitetään muiden laboratorionäytteiden mukana ellei hoitavalta lääkäriltä ole saatu muita toimintaohjeita.

Näytteen lähetys

Näyte lähetetään kylmälähetyksenä osoitteeseen: Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, Oikeuskemian yksikkö, Näytelähetys, Kytösuontie 11, 00300 Helsinki.

Efficaan tehdään hoitavan lääkärin tutkimustilaukset, jos osasto ei ole niitä tehnyt.

Tarpeen mukaan käytetään myös muita laboratorioita, jolloin toimitaan tekopaikan ohjeitten mukaan. Tarkempia ohjeita antaa menetelmävastuukemisti.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*17.02.2011 uusi tutkimus.
*25.04.2012 useita tarkennuksia.