Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Intoksikaatiovirtsa (9265 U -Intoks )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.9.2021

Tekopaikka

Fimlab Vaasa (näytteenotto).

Yleistä

U -Intoksikaatiovirtsa on päivystystutkimus. Tutkimus tilataan siinä tapauksessa, kun on herännyt epäilys potilaan myrkytystilasta. Potilas on useimmiten tajuton. Jos ilmenee aihetta, hoitava lääkäri määrää tutkimukset tai toimenpiteet myöhemmin. VKS:n laboratorio ei tee näytteestä mitään tutkimuksia, vaan vastaa näytteen otosta, säilytyksestä, luovutuksesta osastolle, lähetyksestä ulkopuoliseen laboratorioon tai hävityksestä. Tilaavan osaston on ensin neuvoteltava myrkytystutkimuksista vastaavan kemistin kanssa näytteen lähettämisestä ja siitä tehtävistä tutkimuksista.

Indikaatiot

Virtsanäyte otetaan säilytykseen siltä varalta, että tapaukseen liittyy mahdollisesti rikos, myrkytys tai jokin oikeuslääketieteellinen syy.

Menetelmä

Näytteen säilytys jääkaappilämpötilassa.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokaudenaikoina.

Näyteastia

2 kpl 10 ml:n muovinen virtsanäyteputki.

Näytteenotto

Näytteen ottaa ensisijaisesti ensiavun henkilökunta PLV-, rakkopunktio- tai katetrivirtsana. Tarkka näytteeottoajankohta kirjataan näytteenottotarraan.

Näyte (minimi)

Vähintään 20 ml virtsaa.

Ohje laboratoriolle

Efficaan vastataan 'OTETTU'. Näytteenottoaika kirjataan oikeaksi ennen vastaamista.

Laboratorio voi luovuttaa näytteen vain osastolle ja hoitavan lääkärin määräyksestä. Näytettä ei saa suoraan luovuttaa sairaalan ulkopuolisille tahoille.

Näytteen säilytys

Näyteastia säilytetään sellaisenaan avaamattomana ja ilman esikäsittelyä B3-laboratorion kylmähuoneessa +4 °C. 1 kk säilytyksen jälkeen näyte hävitetään muiden laboratorionäytteiden mukana ellei hoitavalta lääkäriltä ole saatu muita toimintaohjeita.

Näytteen lähetys

Näyte lähetetään kylmälähetyksenä osoitteeseen:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Oikeuskemiayksikkö

PL 30

00271 Helsinki

Efficaan tehdään hoitavan lääkärin tutkimustilaukset, jos osasto ei ole niitä tehnyt.

Tarpeen mukaan käytetään myös muita laboratorioita, jolloin toimitaan tekopaikan ohjeitten mukaan. Tarkempia ohjeita antaa menetelmävastuukemisti.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529