Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-Hematologinen fuusiogeeni jäännöstautim, luuytimestä (kvant) (9850 Bm-Fuus-qR )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

6.5.2014

Tekopaikka

Fimlab laboratoriot oy/genetiikan laboratorio (03) 3117 5328, sairaalageneetikko puh. (03) 3117 5937.

Indikaatiot

Jäännöstautianalytiikka, kun potilaalta on tunnistettu diagnoosivaiheen näytteestä kyseinen fuusiolähetti.

Tutkimus käsittää potilaalla diagnoosivaiheessa havaitun fuusiogeenin kvantitatiivisen tutkimuksen. Pyyntöä käytetään seuraavia kuntaliiton nimikkeiden mukaisia fuusiogeenitutkimuksia pyydettäessä (lisätietoja saa kunkin fuusiogeenin kohdalta ohjekirjasta):

Esivalmistelut

Tätä tutkimusta käytetään seurattaessa potilaita, joiden diagnostinen tutkimus on tehty Fimlabissa. Uusien potilaiden diagnostiikka ja seulonta tehdään TYKSin genetiikan laboratoriossa.

Tilausohjelman lisäkysymyksiin vastattaessa mainitaan mikä fuusiogeeni on kyseessä.

Näytteitä voidaan ottaa ma - to, ei kuitenkaan arkipyhiä edeltävinä päivinä. Kiireellisten näytteiden on oltava laboratoriossa ennen klo 14, jotta ne ehtivät kuljetukseen. Kiireellisestä näytteestä on ilmoitettava viimeistään edellisenä päivänä laboratorioon puh. 2523.

Näyteastia

4 ml CPT-natriumsitraattiputki (musta-sininen korkki). Saa laboratoriosta. CPT-natriumsitraattiputket tilataan Fimlabista puh. (03) 3117 5328 ja säilytetään huoneenlämmössä.

Näytteenotto

Näyte on suojattava valolta kaikissa käsittelyvaiheissa. Foliokääre tai muu valonpitävä suoja. Näytteet on sekoitettava heti näytteenoton jälkeen "hellästi" 8 kertaa.

Näyte (minimi)

3 ml luuydintä CPT-natriumsitraattiputkessa sentrifugoituna. Suojattava valolta. Ks. Ohje laboratoriolle. Tutkimukseen suositellaan verinäytettä (9849 B -Fuus-qR). Määritys on mahdollista tehdä luuytimestä, mutta seurannan vertailukelpoisuuden vuoksi seuranta tulisi tehdä mielellään aina samasta näytetyypistä.

Ohje laboratoriolle

CPT-putket sekoitetaan juuri ennen sentrifugointia kääntämällä ne ylösalaisin 10 kertaa. CPT-putket sentrifugoidaan 1800 g 20 min, minkä jälkeen putkia käännellään uudelleen ylösalaisin 10 kertaa. CPT-putkea ei saa pakastaa tai avata enää sentrifugoinnin jälkeen. Sentrifugoidut putket säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä valolta suojattuna.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä valolta suojattuna.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä styrox-kotelossa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529