Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Lääke, yhden aineen seulonta ja varmistus (0243 U -Lääke )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

10.11.2010

Tekopaikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päihdeanalytiikan yksikkö, Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki/oikeuskemisti Sirpa Mykkänen puh. 029 524 8343.

Lähete

THL/Huumaus- ja lääkeainetutkimusten lähete. Lähetteeseen ruksataan kohdassa Varmistus (virtsa) ja kvantitointi (B, S) haluttu yksittäinen lääkeaine. Huom! Virtsanäytteistä ei tehdä kvantitointia.

Yleistä

Jokainen pyydetty lääkaine laskutetaan erikseen.

Indikaatiot

Yksittäisen lääkeaineen seulonta ja varmistus. Virtsatutkimusta suositellaan yksittäisen lääkeaineen seulontaan mieluummin kuin veritutkimusta, jos indikaationa on myrkytystutkimus tai väärinkäytön osoitus. Jos lääkeaineen pitoisuus antaa lisäinformaatiota, voi ainetta määrityttää myös verestä. Tällöin tulisi mieluiten tutkia sekä virtsa- että verinäyte (0243 U -Lääke ja 0704 -B-Lääke). Mikäli pyynnön kanssa on epäselvyyksiä, on hyvä ennen tutkimuksen pyyntöä konsultoida laboratoriolääkäriä (h. 81-2500).

Menetelmä

Immunologinen tai ohutkerroskromatografinen seulonta. Kaasukromatografinen tai massaspektrometrinen varmistus (GC-MS).

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

1-2 viikon kuluessa. Erittäin kiireelliset soitetaan 3-4 päivän kuluessa.

Näyteastia

Kertakäyttöinen muovimuki ja 10 ml muoviputki/tutkittava aine.

Näyte (minimi)

10 ml virtsaa/tutkittava lääkeaine.

Ohje laboratoriolle

Tulos vastataan ATK:lle ilmoituksena TEHTY ja kommentteihin merkitään tutkitun aineen nimi. Lääkeainevastaus havainnointirajoineen lähetetään paperilomakkeella osastolle.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Tutkimus vastataan erillisellä kaavakkeella, josta ilmenevät lääkeainekohtaiset havainnointirajat (cut-off limit).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529