Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut (1142 S -B12-TC2 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

9.11.2018

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520.

Yleistä

B12-vitamiini on mikrobien synteesituote, jota saadaan ainoastaan eläinravinnosta. Vitamiini muodostaa kompleksin vatsan intrinsic factor-proteiinin kanssa ja imeytyy ohutsuolesta. Normaalisti B12-vitamiinivarastot ovat suuret, minkä takia puutteen kehittyminen saattaa viedä vuosia.

B12-vitamiini on seerumissa sitoutuneena kahteen kantajaproteiiniin, haptokorriiniin ja transkobalamiiniin. Transkobalamiiniin sitoutunut muoto, holotranskobalamiini, on vitamiinin biologisesti aktiivinen muoto. Vain 10-30 % seerumin B12-vitamiinista on tätä aktiivista muotoa. Sen pitoisuus alentuu B12-vitamiinin puutteessa jo ennen metabolisten häiriöiden kehittymistä.

Indikaatiot

B12-vitamiinipuutteen selvittäminen (anemia, malabsorptio yms.), B12-vitamiinin imeytymisen selvittäminen ja B12-vitamiinihoidon tehon arviointi.

Esivalmistelut

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi-mikropartikkeli-immunoassay (ECLIA).

Tekotiheys

Päivittäin ma - pe.

Tulos valmiina

Tekopäivän aikana.

Häiriötekijät

Mahdollinen B12-vitamiinin saanti (Shilling-koe, B12-vitamiinilääkitys, B12-toimintakoe) ennen näytteenottoa nostaa seerumipitoisuutta. Näytteen korkea biotiinipitoisuus voi aiheuttaa virheellisen korkeita tuloksia. Näytteen altistuminen suoralle auringonvalolle voi aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia. Muun muassa B12-vitamiinin metaboliaan vaikuttavien geenien mutaatiot ja polymorfismi voivat vaikuttaa tulokseen; esim. TCN2-geenivariantit voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Eroteltu seerumi säilyy +15 - +25 °C:ssa 5 vrk, +4 °C:ssa 2 vkoa, pakastettuna 6 kk. Vältettävä suoraa auringonvaloa, ei tarvita erillistä foliosuojaa tms. Avoimessa putkessa näyte säilyy enintään 2 h.

Aluenäytteenotto

Erotettu seerumi lähetetään huoneenlämmössä, vain tarvittaessa kylmäkuljetuksena. Kotisairaanhoidosta näyte toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon.

Viitearvot

Kaikki: yli 35 pmol/l.

Tulkinta

B12-vitamiini esiintyy verenkierrossa sekä aktiivisessa muodossa transkobalamiini II:een (TC2) sitoutuneena että inaktiivisessa muodossa haptokorriiniin sitoutuneena. B12-vitamiinin puutteen, imeytymisen ja B12-vitamiinihoidon tehon arvioinnissa suositellaan käytettäväksi aktiivisen B12-vitamiinin (S-B12-TC2) määritystä, jossa ei mitata inaktiivista vitamiinia (vrt. 4824 P -B12-Vit). Kun aktiivisen B12-vitamiinin pitoisuus on alle viiterajan, tulos viittaa vahvasti B12-vitamiinin puutokseen.

Tekopaikka- ja menetelmämuutos 1.10.2018: Viitealue ei muutu. Tulostaso laskee keskimäärin 5 %, mutta voi olla yksittäisillä potilailla tätä pienempi tai suurempi.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*1.1.2015 Menetelmä-,tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*24.10.2016 Tekotiheysmuutos
*21.12.2016 Tulkintamuutos
*1.10.2018 Menetelmä- ja tekopaikkamuutos
*9.11.2018 Näyteastiamuutos