Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Deksametasoni-koe, lyhyt (1225 Pt-DXM-R1 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

07.10.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Immunokemian laboratorio/(06) 2132519

Yleistä

Suun kautta annettu deksametasoniannos ehkäisee hypofyysin ACTH:n eritystä, vähentää lisämunuaiskuoren kortisolin tuotantoa ja laskee normaalisti plasman kortisolipitoisuutta. Deksametasoni ei häiritse kortisolin määritysmenetelmää. Jos kortisolinerityksen säätely on normaali, ACTH:n erityksen estovaikutus ilmenee jo pienellä 1.0-1.5 mg deksametasoniannoksella.

Indikaatiot

Hyperkortisolismin diagnostiikka.

Esivalmistelut

Seulontakoe voidaan tehdä polikliinisesti. Useat lääkeaineet, erityisesti glukokortikoidit, keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja deksametasonin metaboliaa indusoivat lääkeaineet voivat vaikuttaa kokeen tulokseen, joten mahdollisuuksien mukaan lääkkeet olisi jätettävä pois noin viikkoa ennen tutkimusta. Hoitava lääkäri päättää ja antaa ohjeet lääkityksen mahdollisesta keskeyttämisestä. Lääkkeiden häiritsevä vaikutus on käytännössä tavanomaisin syy "vääriin" tutkimustuloksiin deksametasonikokeessa. Potilaalle ei tule tehdä samanaikaisesti rasittavia tutkimuksia.

Toimintakokeen suoritus

Koe sopii hyvin polikliiniseksi kokeeksi, myös terveyskeskuksessa tehtäväksi.

I vrk: Yöllä klo 23 potilaalle annetaan suun kautta 1.0-1.5 mg deksametasonia kerta-annoksena , lapsille 1 mg/1.73 m2 p.o..

II vrk: Aamulla klo 7-9 otetaan verinäyte kortisolin määrittämiseksi. Pt-DXM-R1 tilataan aamukierrolle.

Näyte: P -Korsol 9 h (klo 7-9).

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi-immunoassay (ECLIA).

Tekotiheys

Arkisin ma - pe.

Tulos valmiina

Samana päivänä, jos näytteet saapuvat laboratorioon ennen klo 15.

Ohje laboratoriolle

Näytteenottoa koskevat muut tiedot ks. P-Kortisoli

Aluenäytteenotto

Sopii aluenäytteenottoon.

Tulkinta

Kortisoli laskee kokeessa normaalisti ainakin alle arvon 80 nmol/l, useimmiten alle arvon 50 nmol/l. Tällöin voidaan hyperkortisolismia pitää poissuljettuna. Kokeessa esiintyy kuitenkin vääriä patologisia vasteita mm. lihavuuden ja estrogeenivalmisteiden käytön yhteydessä (erit. suuret estrogeeniannokset), raskaudessa, endogeenisessa depressiossa, alkoholismissa, uremiassa ja deksametasonin metaboliaa indusoivien lääkeaineiden käytön yhteydessä (mm. fenytoiini, rifampisiini).

P-Kortisoli-määrityksen tulostaso on laskenut keskimäärin 20% menetelmämuutoksesta johtuen 07.10.2015.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*07.10.2015 Esivalmistelut- ja tulkintamuutos