Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Kortisoli (2128 P -Korsol )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

07.10.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio p. (06) 2132519.

Yleistä

Kortisoli on lisämunuaisista erittyvä fysiologisesti tärkein glukokortikoidi. Sen eritystä stimuloi hypofyysin ACTH, jota säätelee hypotalamuksen kortikotropiinia vapauttava hormoni,CRH. Kortisoli vaikuttaa eritykseensä ns. negatiivisen feedback-järjestelmän kautta, eli se inhiboi ACTH:n ja CRH:n eritystä ja laskee omaa tasoaan. Kortisolierityksessä on selvä vuorokaudenajan vaihtelu. Plasman kortisoli on korkea aamulla ja laskee iltaan mennessä, ollen keskiyöllä alhaisimmillaan. Valtaosa kortisolista on sitoutunut seerumissa kantajaproteiiniin (transkortiini) ja vain pieni osa on vapaana, biologisesti aktiivina hormonina. Raskaus ja estrogeenit (e-pillerit) lisäävät transkortiinin ja samalla kokonaiskortisolin pitoisuutta. Vapaan kortisolin mittaamisella ei ole merkitystä kuin virtsasta tai syljestä hyperkortisolismin poissulussa.

Indikaatiot

Lisämunuaiskuoren hormonierityksen tutkiminen. Määritys on diagnostinen usein vasta toimintakokeen osana (ACTH-kokeet, deksametasonikokeet).

Esivalmistelut

Plasman kortisolilla on vrk-vaihtelu. Aamunäyte otetaan klo 7-9. Kaikenlaista stressiä tulee välttää näytteenoton yhteydessä, koska se nostaa tuloksia. Potilaan tulee istua rauhassa 15-30 minuuttia ennen näytteenottoa. Vuorokausivaihtelua seurattaessa tulisi välttää muita rasittavia tutkimuksia. Korkeilla biotiiniannoksilla (yli 5 mg/vrk) näytteen saa ottaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua viimeisestä annoksesta.

Menetelmä

Immunokemiallinen, elektrokemiluminesenssi (ECLIA).

Tekotiheys

Arkipäivisin ma-pe.

Tulos valmiina

Samana päivänä jos näytteet saapuvat laboratorioon ennen klo 15.

Häiriötekijät

Prednisoloni, metyyliprednisoloni, prednisoni, deoksikortisoli, kortisoni ja kortikosteroni ristireagoivat vaihtelevassa määrin. Estrogeenit (E-pillerit) ja raskaus nostavat transkortiinin määrää, jolloin plasman kortisolipitoisuus nousee. Deksametasoni ei häiritse määritystä.

Näyteastia

3 ml Li-hepariini geeliputki (vaaleanvihreä korkki).

Näytteenotto

Aamunäyte otetaan klo 7-9. Vaikeasti sairaalla henkilöillä voidaan tutkia P-Korsol milloin tahansa.

Näyte (minimi)

1.5 ml (0.5 ml) Li-hepariiniplasmaa.

Ohje laboratoriolle

Ohjeesta poikkeava näytteenottoajankohta mainittava Effican Kommentti-kentässä.

Näytteen säilytys

4 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakasteena.

Aluenäytteenotto

Lähetys huoneenlämpöisenä, mikäli on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, kylmänä mikäli perillä 4 vrk:n kuluessa tai pakastettuna.

Viitearvot

Reagenssivalmistajan viiteaineisto:n=150 tervettä miestä ja naista, 5-95% persentiili, ikä yli 20 v (mukana eivät ole raskaanaolevat, imettävät, e-pillereitä käyttävät ja kortisoli/kortisoli-lääkityksellä olevat)

Aamulla klo 6 - 10 172-497 nmol/l
Illalla klo 16-20 74-286 nmol/l

HUOM: 07.10.2015 lähtien tulostaso on keskimäärin 20% matalampi kuin edeltävällä menetelmäversiolla.

Tulkinta

Kohonneita pitoisuuksia tavataan mm. Cushingin oireyhtymässä (kortisolin liikatuotanto). Kortisolin eritys lisääntyy aluksi vähän ja aamuarvot voivat olla alkavassa ylituotannossa normaalit. Usein häviää aluksi P -Korsol-pitoisuuden vrk-vaihtelu, jolloin ilta-arvot eivät alene, vaan ovat samaa tasoa kuin aamuarvot. Myöhemmin molemmat arvot kohoavat yli viitealueen ylärajan. Lievästi kohonneita arvoja tavataan lihavilla ja anorexia nervosa potilailla, stressitilanteissa, raskaudessa sekä estrogeenipitoisten ehkäisypillereiden käytön yhteydessä. P -Korsol määritystä parempi kortisolin ylituotannon osoittaja on 1225 Pt-DXM-R1(lyhyt koe), jossa mitataan P-Kortisolin aamu-arvo p.o. deksametasonin annon (klo 23) jälkeen.

Matalia arvoja tavataan Addisonin taudissa sekä lisämunuaisten sekundaarisessa vajaatoiminnassa, kuten esim. aivolisäkkeen vajaatoiminnassa tai pitkäkestoisen glukokortikoidikäytön jälkeen. Raskaudessa pitoisuudet voivat nousta yli 1000 nmol/l.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*07.10.2015 menetelmäversiomuutos, viitearvomuutos