Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-KIT-geenin eksoni 17:n sekvensointi luuytimestä (12300 Bm-KITsekv )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

KIT-proto-onkogeeni (c-KIT) sijaitsee kromosomissa 4q12 ja se koodaa luokan III transmebraanista reseptorityrosiinikinaasia (CD117). c-KIT-geenin mutaatiot voivat aiheuttaa reseptorin konstitutiivisen aktivaation. Mutaatiot sijoittuvat erityisesti kinaasialayksikköä koodaavaan eksoniin 17, mutta myös muihin eksoneihin. c-KIT-geenin aktivoivia mutaatioita tavataan useassa eri taudissa. Akuutissa myelooisessa leukemiassa (AML) c-KIT-mutaatioita esiintyy erityisesti ns. CBF-leukemioissa (core binding factor), joihin luetaan t(8:21) ja inv(16)/t(16:16) -kromosomimuutoksia ja AML1-ETO ja CBFB-MYH11- fuusiogeenejä kantavat AML:t.

Kirjallisuuden mukaan erilaisia c-KIT-geenin mutaatioita on osoitettu jopa 46 %:lla aikuisista CBF-AML-potilaista. Yleisimpinä mutaatioina on kuvattu kodonin 816 pistemutaatioita sekä eksoni 8:n deleetio-/insertiomutaatioita. Tutkimusten mukaan c-KIT-geenin mutaatiot liittyvät huonoon ennusteeseen nimenomaan t(8:21)-muutosta kantavilla CBF-AML- potilailla. Ennusteellinen merkitys on osoitettu kaikkein selvimmin tyrosiinikinaasi-alayksikköön (TKD) sijoittuvan D816-kodonin mutaatioiden suhteen. Yleisin valtamutaatio muuttaa kodonin 816 aspartaatin valiiniksi (D816V), mutta harvinaisempina esiintyy myös muita saman kodonin mutaatioita (esim. D816Y ja D816H). Lapsuusiän AML:ssa noin 17 % t(8:21)- positiivista kantaa leukeemisissa soluissaan myös c-KIT- geenin eksonin 17 mutaatiota, yleensä mutaatio on kuitenkin joku muu kuin D816V. Myös näillä potilailla mutaatio liittyy huonoon ennusteeseen. Näin ollen c-KIT-geenin mutaatioiden määritystä voidaan käyttää CBF-leukemiapotilaan ennusteen arvioimisessa.

Indikaatiot

Prognostinen tutkimus lähinnä CBF-leukemioissa.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä, mutta on tehtävissä myös veri- tai kudosnäytteestä, ks. 12299 B -KITsekv tai 12301 Ts-KITsekv.

Menetelmä

PCR, sekvensointi.

Tekotiheys

Tarvittaessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus