Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt, (1483 Pt-Gluk-R1 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

28.3.2019

Tekopaikka

Vaasan keskussairaala, kliinisen kemian laboratorio.

Esivalmistelut

Tämä tutkimus PT-Gluk-R1 (1483) on tarkoitettu ei-raskaana olevien diabetesdiagnostiikkaan, ja siinä otetaan kaksi näytettä (0h ja 2h). Raskausajan diabetesdiagnostiikkaan tulee sensijaan käyttää tutkimusta PT-Gluk-R6 (4800), jossa otetaan 3 näytettä (0h, 1h ja 2h). Esivalmisteluna 12 tunnin(yli yön) paasto ennen näytteenottoa. Tutkimus on tilattava kaikkiin näytteenottopisteisiin osoitteessa www.nettilab.fi tai puh. 213 1626 toimenpiteelle sokerirasitus. Glukoosirasituskoetta ei kannata pyytää, jos potilaan paastoglukoosiarvo on 7.8 mmol/l tai suurempi.

Toimintakokeen suoritus

Vaasan keskussairaalan laboratoriossa tehdään glukoosikokeen mittaukset normaalisti laskimoplasmasta (vP). Jos laskimonäytettä ei jostain syystä saada, voidaan käyttää kapillaariplasmaa (cP). Näyte otetaan mikro litiumhepariini geeliputkeen ja toimitetaan analysointiin välittömästi. Tällöin on huomioitava se, että rasitusnäytteen tulostaso on korkeampi kapillaarinäytteessä ja siitä syystä on tuloksen tulkinnassa käytettävä korkeampia raja-arvoja, ja tulokset syötetään kapillariplasmatutkimuksina (cP).

Otetaan 0-näyte laskimosta glukoosipitoisuuden määrittämistä varten. Potilas nauttii glukoosiliuoksen suun kautta 5 minuutin aikana. Seuraava laskimonäyte otetaan 2 tunnin kuluttua.

Glukoosin annostus:

Aikuiset: 75 g glukoosia (esim. 250 ml:n pullo GlucosePro-valmistetta sellaisenaan)

Lapset: 1.75 g glukoosia/painokilo. Lasten annos katsotaan erillisestä taulukosta.

Jos potilaalle on tehty mahalaukun ohitusleikkaus, 75 g glukoosia vastaava annos laimennettuna hieman tavallista pienempään, esim. 200 ml kokonaistilavuuteen.

Näytteet: P -Gluk 0 ja 2h

Menetelmä

Glukoosi mitataan heksokinaasimenetelmällä.

Näyteastia

Vacuette FC Mix Tube (3 ml 454514 tai 2 ml 454511), harmaa korkki, stabilisaattorina fluoridisitraatti. Putki on sekoitettava käännellen käsin ylösalaisin vähintään 10 - 15 x heti näytteenoton jälkeen.

Näytteenotto

Näyte otetaan venapunktiolla sitraatti-fluoridiputkeen (FC-putki, harmaa korkki). Näyte säilyy 1 vrk kokoverenä ja 2-4 vrk sentrifugoituna ja erotettuna.

Viitearvot

WHO 1999 arvot: Glukoosikokeen viitearvot,määritys laskimoplasmasta (tai erikoistapauksissa kapillaariplasmasta):

Tulkinta 0 h 2 h, laskimoplasma, vP 2 h, kapillaariplasma, cP
Normaali, aikuiset alle 6.1 alle 7.8mmol/l alle 8.9mmol/l
Normaali, lapset alle 7.2 alle 7.8mmol/l alle 8.9mmol/l
Heikentynyt paastogluk, aik. 6.1-6.9 alle 7.8mmol/l alle 8.9mmol/l
Heikentynyt gluk. sieto, aik. alle 7.0 7.8-11.0 mmol/l 8.9-12.1 mmol/l
Diabetes yli 6.9 yli 11.0 mmol/l yli 12.1 mmol/l

Raskaudenaikainen diabetes: Katso tutkimus 4800 Pt-Gluk-R6.

Tulkinta

Vaasan keskussairaalan kliinisessä laboratoriossa mittaukset tehdään laskimoplasmanäytteistä. Poikkeustapauksissa voidaan ottaa kapillaarinäyte. Paastossa laskimo- ja kapillaariplasman gluukoosipitoisuus on käytännössä sama, mutta aterian jälkeen kapillaariplasmassa on suurempi glukoosipitoisuus kuin laskimoplasmassa. Jos siis glukoosikoe jostain syystä on tehty kapillaariplasmasta ja tulokset on syötetty kapillaariplasmatutkimuksina (cP-), tulkinnassa on käytettävä kapillaariplasman viitearvoja.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*10.1.2012 Uusi tutkimus ei-raskaanaolevien diabetesdiagnostiikaan. Tutkimuksessa otetaan vain kaksi näytettä:
*
*0h ja 2h glukoosimääritykset.
*22.9.2015 Kapillaarinäyte mikroputkeen, analysointi välittömästi.
*24.9.2014 Ajanvaraus tutkimukseen.
*22.10.2014 Viitearvojen täydennystä.
*18.12.2017 Poistettu paastoglukoositarkistus.
*29.12.2017 Lisätty lause, koska tutkimusta ei kannata pyytää.
*28.3.2019 Tutkimusnimikkeen ja -numeron muutos (aiemmin 9116 Pt-Gluk-R)