Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Tromboplastiiniaika (1731 P -TT )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.4.2022

Tekopaikka

Fimlab Vaasa / Hyytymislaboratorio laboratorio 06 213 2517.

Yleistä

P -TT on tarkoitettu käytettäväksi ei-antikoagulanttihoidossa olevien potilaiden hyytymisaktiivisuuden määrittämiseen. Oraalisen antikoagulanttihoidon seurannassa käytettävä tutkimus on 4520 P -TT-INR.Tromboplastiiniaika mittaa maksaperäisten K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden (FII, FVII, FIX ja FX) osuutta hyytymistapahtumassa, minkä vuoksi se soveltuu ulkoisen hyytymisjärjestelmän tutkimiseen.

Indikaatiot

Jääplasmakorvaushoidon seuranta, verenvuototaipumuksen ja maksasairauksien tutkiminen. Ei sovellu oraalisen antikoagulanttihoidon seurantaan. K-vitamiinin aineenvaihdunnan arviointi.

Menetelmä

Turbidometrinen Owrenin menetelmä. Reagenssina MediRox.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

2-3 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Häiriötekijät

Ali-tai ylitäyttöiset putket hylätään,jolloin näytteenotto tulee uusia. Erittäin voimakas hemolyysi ja ikteerisuus voivat häiritä mittauksia. Nämä näytteet hylätään, jolloin näytteenotto tulee uusia. Voimakas sameus häiritsee fotometrisia turbidometrisiä mittauksia, koska mittauksessa seurataan ajan funktiona sameuden muuttumista.

Näyteastia

AIKUISET: 1,8 ml sitraattiputki.(vaaleansininen korkki) LAPSET: Mikroputki 0.5 ml sitraattiputki. HUOM! Yksi mikroputki riittää vain yhteen tutkimukseen.

Näytteenotto

Näyte otetaan lyhyen staasin pidon jälkeen ja näyte tulee saada ensi yrittämällä. Näyteputki ei saa olla vajaa. Avotekniikalla otettaessa on ehdotonta, että näyte otetaan putken merkkiviivaan saakka. Plasma erotetaan mahdollisimman pian, viimeistään 1 tunnin kuluessa.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy kokoverenä 24 tuntia ja erotettuna plasmana 3 vrk. Pitempiaikaista säilytystä varten plasma erotetaan ja pakastetaan. Näyte säilyy pakasteessa 2 viikkoa. Näytettä ei saa säilyttää jääkaappi lämpötilassa, +2 - +8 C:ssa.

Näytteen lähetys

Jos kokoverinäytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 24 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Näyte ei saa sulaa.

Viitearvot

Aikuiset: 70 -130 %

Lapset:

alle 7 vrk 20 - 70 %
8 vrk - 5 kk 40 -100 %
6 kk - 15 v sama kuin aikuisilla

Tulkinta

P-TT mittaa hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta: tulos on lähes sama kuin matalimman em. hyytymistekijän aktiivisuus. Maksan vajaatoiminnassa P-TT seuraa kohtalaisen tarkasti FVII:n pitoisuutta. FVII:n lyhyen puoliintumisajan (T1/2 verenkierrossa 5 h) vuoksi P-TT reagoi nopeasti maksan synteesikyvyn muutoksille. P-TT on matala K-vitamiinin vajauksessa, esim. varfariinihoidon aikana, dietäärisistä syistä, imeytymishäiriöissä ja joskus laajakirjoisten antibioottihoitojen yhteydessä.

P-TT -tutkimusta käytetään yhdessä P-APTT -tutkimuksen kanssa hyytymisjärjestelmän seulontatutkimuksina. P-TT ja P-APTT -tutkimusten yhteiskäytöllä saadaan tietoa hyytymistekijöiden synteesistä ja kulutuksesta lukuunottamatta FXIII- ja VWF -tasoja.

Matalia P-TT aktiivisuuksia nähdään K-vitamiinin puutoksissa, maksavaurioissa, DIK:ssa, fibrinogeenin puutteessa. Useat lääkkeet alentavat myös P-TT-pitoisuuksia (salisylaatit, useat muut särkylääkkeet, useat antibiootit, ACTH, klofibraatti, fenytoiini, tyroksiini, anaboliset steroidit, kinidiini, propyylitiourasiili, mefenaamihappo, naprokseeni, tolfenaamihappo, streptokinaasi, urokinaasi mm.). K-vitamiini, barbituraatit, kortikosteroidit, antihistamiinit, diureetit, digoksiini, griseofulviini, E-pillerit ja ksantiinit kohottavat P-TT arvoa. Matala P-TT voi aihetua myös oraalisesta antikoagulanttihoidosta.

Sepsiksen tai muun syyn aiheuttamassa DIK:ssä (yleistynyt intravaskulaarinen koagulaatio) P-TT laskee herkästi.

Peroraaliset antikoagulantit (dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani) voivat alentaa P-TT tasoa. P-TT(tai 4520 P -INR) ei kuitenkaan ole riittävän herkkä osoittamaan niiden vaikutusta. Lääkepitoisuus voi olla hyvinkin korkea, vaikka INR on vain hieman noussut. Toisaalta dabigatraanin yhteydessä mitattava matala P-TT (tai korkea INR) on merkityksellinen yhdistettynä pidentyneeseen APTT-aikaan ja viittaa korkeaan lääkevaikutukseen (kumuloituminen).

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 7306712 ja kemisti Jukka Salminen puh. 06 213 2529

Muutokset

*1.4.2020 Alkaen P-TT-tutkimus korvaa tutkimuksen 3576 P-TT-SPA%
*26.4.2021 Häiriötekijät päivitetty.1.10.2021 Päivitetty häiriötekijät 5.4.2022 Yhtenäistetty näyteastian kirjaaminen.