Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Tromboplastiiniaika (1731 P -TT )

Tekopaikka

Vaasan KS/Hematologian laboratorio (06) 213 2517.

Yleistä

P -TT on tarkoitettu käytettäväksi ei-antikoagulanttihoidossa olevien potilaiden hyytymisaktiivisuuden määrittämiseen. Oraalisen antikoagulanttihoidon seurannassa käytettävä tutkimus on 4520 P -TT-INR.Tromboplastiiniaika mittaa maksaperäisten K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden (II, VII, X) osuutta hyytymistapahtumassa, minkä vuoksi se soveltuu ulkoisen hyytymisjärjestelmän tutkimiseen.

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely. Maksan toiminnan arviointi. K-vitamiinin aineenvaihdunnan arviointi. Akuutin verenvuodon selvittely ja sen korvaushoidon seuranta. Antikoagulaatiohoidon aiheuttaman hyytymishäiriön selvittely. Jääplasmakorvaushoidon seuranta, verenvuototaipumuksen ja maksasairauksien tutkiminen. Ei sovellu oraalisen antikoagulanttihoidon seurantaan.

Menetelmä

Owrenin menetelmä. Reagenssina MediRox.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

2-3 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

AIKUISET:1.8 ml verta sitraattiputkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na- sitraattia. (vaaleansininen korkki).

LAPSET:Mikroputki 0.5 ml laskimoverta putkeen, jossa on 3.2% Na- sitraattiliuos. Mikroputki on Vacutest Kima. HUOM! Yksi putki riittää vain yhteen tutkimukseen.

Näytteenotto

Näyte otetaan lyhyen staasin pidon jälkeen ja näyte tulee saada ensi yrittämällä. Näyteputki ei saa olla vajaa. Avotekniikalla otettaessa on ehdotonta, että näyte otetaan putken merkkiviivaan saakka. Plasma erotetaan mahdollisimman pian, viimeistään 1 tunnin kuluessa.

Näytteen säilytys

Näytettä ei saa säilyttää jääkaappi lämpötilassa, +2 - +8 C:ssa. Näyte säilyy kokoverenä 24 tuntia. Pitempiaikaista säilytystä varten plasma erotetaan ja pakastetaan.

Näytteen lähetys

Jos kokoverinäytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 24 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Näyte ei saa sulaa.

Viitearvot

Aikuiset: 70 -130 %

Lapset:

alle 7 vrk 20 - 70 %
8 vrk - 5 kk 40 -100 %
6 kk - 15 v sama kuin aikuisilla
Tulkinta

P-TT mittaa hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta: tulos on lähes sama kuin matalimman em. hyytymistekijän aktiivisuus. Maksan vajaatoiminnassa P-TT seuraa kohtalaisen tarkasti FVII:n pitoisuutta. FVII:n lyhyen puoliintumisajan (T1/2 verenkierrossa 5 h) vuoksi P-TT reagoi nopeasti maksan synteesikyvyn muutoksille. P-TT on matala K-vitamiinin vajauksessa, esim. varfariinihoidon aikana, dietäärisistä syistä, imeytymishäiriöissä ja joskus laajakirjoisten antibioottihoitojen yhteydessä.

P-TT -tutkimusta käytetään yhdessä P-APTT -tutkimuksen kanssa hyytymisjärjestelmän seulontatutkimuksina. P-TT ja P-APTT -tutkimusten yhteiskäytöllä saadaan tietoa hyytymistekijöiden synteesistä ja kulutuksesta lukuunottamatta FXIII- ja VWF -tasoja.

Matalia P-TT aktiivisuuksia nähdään K-vitamiinin puutoksissa, maksavaurioissa, DIK:ssa, fibrinogeenin puutteessa. Useat lääkkeet alentavat myös P-TT-pitoisuuksia (salisylaatit, useat muut särkylääkkeet, useat antibiootit, ACTH, klofibraatti, fenytoiini, tyroksiini, anaboliset steroidit, kinidiini, propyylitiourasiili, mefenaamihappo, naprokseeni, tolfenaamihappo, streptokinaasi, urokinaasi mm.). K-vitamiini, barbituraatit, kortikosteroidit, antihistamiinit, diureetit, digoksiini, griseofulviini, E-pillerit ja ksantiinit kohottavat P-TT arvoa. Matala P-TT voi aihetua myös oraalisesta antikoagulanttihoidosta.

Sepsiksen tai muun syyn aiheuttamassa DIK:ssä (yleistynyt intravaskulaarinen koagulaatio) P-TT laskee herkästi.

Peroraaliset antikoagulantit (dabigatraani, rivaroksabaani, apiksavaani) voivat alentaa P-TT tasoa. P-TT(tai 4520 P -INR) ei kuitenkaan ole riittävän herkkä osoittamaan niiden vaikutusta. Lääkepitoisuus voi olla hyvinkin korkea, vaikka INR on vain hieman noussut. Toisaalta dabigatraanin yhteydessä mitattava matala P-TT (tai korkea INR) on merkityksellinen yhdistettynä pidentyneeseen APTT-aikaan ja viittaa korkeaan lääkevaikutukseen (kumuloituminen).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.4.2020 Alkaen P-TT-tutkimus korvaa tutkimuksen 3576 P-TT-SPA%