Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Olantsapiini (1900 S -Olants )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.8.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi oyLaboratoriot/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Olantsapiini on tienobentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään lähinnä skitsofrenian hoitoon. Olantsapiini imeytyy hyvin suun kautta annettuna, ja biologinen hyötyosuus on noin 60 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 5-8 tunnissa. Olantsapiinin eliminaation puoliintumisaika vaihtelee välillä 30-52 tuntia, ja se on iäkkäillä henkilöillä ja naisilla pitempi kuin nuoremmilla miehillä. Olantsapiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti. Jakautumistilavuus on 16.4 ± 5.1 l/kg. Olantsapiini metaboloituu maksassa hapettumalla ja konjugoitumalla. N-desmetyyli- ja 2-hydroksi-metaboliiteilla on huomattavasti vähemmän farmakologista vaikutusta kuin olantsapiinilla. Olantsapiinin pitoisuudet seerumissa nousevat samanaikaisen CYP1A2:n estäjän (esim. fluvoksamiinin)käytön seurauksena.

Indikaatiot

Olantsapiinihoidon seuranta.

Esivalmistelut

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Menetelmä

Nestekromatografia/Massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumiputki, geeliputki ei sovellu.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk huoneenlämmössä, 7 vrk jääkaappilämpötilassa +4°C.

Näytteen lähetys

Huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

64 - 256 nmol/l Mahdollisesti toksinen alue yli 480 nmol/l. Viitearvomuutos 1.8.2017. Aiemmat viitearvot 30 - 150 nmol/l (9 - 46 µg/l).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.03.2013 Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutos.
*12.8.2016 näytemäärän muutos.
*1.8.2017 Menetelmä- ja viitearvomuutos.