Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Kortisoli, vapaa (2130 dU-Kors-V )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

6.11.2020

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Kortisoli metaboloituu maksassa hydroksyylijohdannaisiksi, jotka erittyvät virtsaan pääasiassa glukuronidikonjugaatteina. Pieni osa kortisolista erittyy virtsaan myös vapaana.

Indikaatiot

Hyperkortisolismin diagnostiikka. E-pillereiden, estrogeenin ja epilepsialääkkeiden kayttäjillä ja raskauden aikana korvaamaan lyhyt deksametasonikoe (1225 Pt-DXM-R1) ensisijaisena tutkimuksena.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandemmassaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näyte (minimi)

10 ml keräysvirtsaa. Ei käytetä säilöntäainetta.

Ohje laboratoriolle

Mittaa virtsamäärä 10 ml:n tarkkuudella (ks. ohje keräysvirtsojen käsittelystä) ja syötä tulos Potilaan tulokset-Käynti- Lisätiedot -kohtaan millilitroina (vain numeroita). Sekoita ja ota 10 ml lähetysputkeen (jos useita tutkimuksia samasta keräyksestä, jokaiselle oma putki).

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaappilämpötilassa, viikko (!) pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä, pakastetut näytteet pakastelähetyksenä.

Viitearvot

30 - 145 nmol.

Sairaalapotilailla arvot voivat olla huomattavasti korkeampia.

Tulkinta

Vuorokausivirtsan kortisolipitoisuus kuvastaa plasman vapaan, biologisesti aktiivisen kortisolin pitoisuutta. Cushingin oireyhtymässä kortisolia erittyy virtsaan normaalia enemmän. Tässä taudissa kortisolin erityksen mittaamista pidetään diagnostisesti hyvin tärkeänä. Plasman kortisolia sitovan proteiinin, transkortiinin taso ei häiritse virtsan kortisolimääritystä. Voimakas munuaisten vajaatoiminta alentaa kortisolin eritystä. Stressitilat puolestaan voivat lisätä eritystä huomattavasti. Raskauden aikana vapaan kortisolin eritys lisääntyy.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*6.11.2020 Näytteen lähetysohjeen päivitys