Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Langerhansin saareke, vasta-aineet (2198 S -LangAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

8.6.2015

Tekopaikka

HUSLAB/Virologian ja immunologian osasto, immunologian yksikkö, puh . (09)471 73220.

Indikaatiot

Insuliinihoitoisen sokeritaudin ja polyendokrinopatioiden diagnostiikka.

Esivalmistelut

Ks. myös 4400 S -GadAb Glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet

Menetelmä

Epäsuora immunofluoresenssi (IF). Menetelmämuutos 8.6.2015 alkaen. Uuden kaupallisen menetelmän antamat semikvantitatiiviset lukuarvot eivät ole vertailukelpoisia aiemman menetelmän antamien lukemien kanssa, vaikka tulokset kvalitatiivisesti ovat yhdenmukaisia.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Alle 10 (titteri).

Tulkinta

Sairastumishetkellä on yli 85%:lla insuliinidiabetespotilaista Langerhansin saarekkeen solujen kanssa reagoivia vasta-aineita (nk. islet cell antibodies, ICA). Prevalenssi vähenee taudin keston myötä. Vasta-aineet edeltävät usein taudin puhkeamista. Vasta-aineiden ennustearvo korreloi niiden titteriin.

Aikuisiän peroraalisessa lääkityksessä olevista diabeetikoista 5-10%:lla todetaan vasta-aineita. Näiden potilaiden tauti saattaa olla hitaasti kehittyvä insuliinidiabetes. Saarekesoluvasta-aineita tavataan normaalia enemmän diabeetikkojen sisaruksilla ja muita autoimmuunitauteja sairastavilla potilailla tai näiden omaisilla. Herkällä menetelmällä löytyy vasta-aineita n. 4%:lla valikoimattomista suomalaislapsista.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*15.7.2004 yksikkö- ja tulostasomuutos
*8.6.2015 Menetelmä-, yksikkö- ja viitearvomuutos.