Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Metanefriini ja normetanefriini (2338 S -MetNor )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

11.5.2015

Tekopaikka

HUSLAB (09) 471 72932.

Indikaatiot

Tutkimuksen indikaationa on katekoliamiineja erittävien neuroendokriinisten kasvainten, feokromosytooman ja paraganglioomien, diagnostiikka.

Esivalmistelut

Lääkityksen pois jättämisestä tai muutoksista ennen näytteenottoa tulee informoida potilasta. Ks. myös 2337 dU-MetNor.

Kohonneita metanefriiniarvoja voidaan saada stressi- ja rasitustilanteissa, tai jos potilas on saanut tai nauttinut lääkkeitä tai ravintoaineita, jotka nostavat endogeenisten katekoliaineiden pitoisuuksia.

Tällaisia lääkeaineita ovat mm. monoamiinioksidaasientsyymin (MAO) estäjät, katekoliamiinien takaisinoton estäjät (mm. eräät anesteetit, kokaiini, eräät rytmihäiriölääkkeet, propranoloni, lidokaiini). Kohonneita pitoisuuksia on raportoitu myös potilailla, joilla rauhoittavan lääkityksen (bentsodiatsepiinit), alkoholin tai opiaattien käyttö ja klonidiinilääkitys on lopetettu. Näissä tilanteissa nähtävät pitoisuusmuutokset ovat kuitenkin vähäisiä.

Potilaan tulisi välttää raskasta fyysistä rasitusta (esim. juoksu, sykettä nostava kävely, kuntosali) vähintään yhden (1) vuorokauden ajan ennen näytteen ottoa.

Kaksi (2) vuorokautta ennen verinäytteen ottoa tulisi välttää kahvia ja teetä eikä potilas saisi syödä banaania, jäätelöä, suklaata, vaniljaa, kanamunaa, juustoa tai pähkinöitä eikä niitä sisältäviä ruokia. Myös nikotiinituotteiden käyttöä tulisi välttää.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen (LC-MS/MS).

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Viikonlopun yli jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

S-Metanefriini, kaikki: alle 0.5 nmol/l

S-Normetanefriini, kaikki: alle 0.9 nmol/l

S-Metoksityramiini(3), kaikki: alle 0.1 nmol/l

Tulkinta

Menetelmä mittaa seerumin ei-konjugoitua metanefriiniä, normetanefriiniä ja 3-metoksityramiinia. Kirjallisuuden mukaan seerumin ei-konjugoitujen metanefriineiden tutkiminen on paras tutkimus feokromosytooman poissulkemiseksi. Tutkimuksen diagnostinen herkkyys on lähes 100%, joten normaalit metanefriinin ja normetanefriinin pitoisuudet potilalla sulkevat lähes varmasti pois feokromosytooman ja paragangliooman mahdollisuudet. Tällä hetkellä ei tunneta aineita, jotka häiritsisivät itse analyyttistä menetelmää. Seerumin S-MTA määritys näyttää korreloivan kasvainten metastasointiin. Feokromosytooman alhaisen esiintyvyyden ja väärien positiivisten tulosten takia on eräissä yhteyksissä suositeltu positiivisen seerumituloksen varmistusta muilla tutkimuksilla, esimerkiksi vrk-virtsan metanefriinitutkimuksella (2337 dU-MetNor).

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*11.5.2015 Uusi tutkimus.