Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Perusverenkuva ja trombosyytit (2474 B -PVK+T )

Tarkistettu

25.03.2019

Tekopaikka

Vaasan KS/Hematologian laboratorio/(06) 213 2525.

Yleistä

Osatutkimukset:

B -Leuk (leukosyytit)

B -Eryt (erytrosyytit)

B -Hb (hemoglobiini)

B -HKR (erytrosyytit, tilavuusosuus, hematokriitti)

E -MCV (erytrosyytit, keskitilavuus)

E -MCH (hemoglobiini, keskimassa)

E -MCHC (hemoglobiini, keskimassakonsentraatio)

E -RDW (erytrosyytit, kokojakaumaprosentti)

B -Trom (trombosyytit)

Osatutkimuksia ei voi tilata erikseen. Em. tutkimukset tehdään aina yhdessä, joten tilattava tutkimus on aina 2474 B-PVK+T.

Indikaatiot

Yleinen seulontatutkimus, jota käytetään eri tautitilojen selvittelyyn, kuten esim. anemian, infektion, vuotohäiriön ja hematologisen maligniteetin epäily.

Esivalmistelut

Jos potilaan trombosyytit ovat in vitro toistuvasti EDTA-veressä kasoina (=pseudotrombosytopenia), seuraavalla näytteenottokerralla pyydetään ottamaan PVK/TVK-näyte myös sitraattiputkeen. Vaihtoehtoisesti näyte voidaan ottaa potilaasta analysaattorin läheisyydessä. Tilaajan on informoitava asiasta näytteenottajaa.

Menetelmä

Automaattinen solulaskenta (Sysmex XN-9100 verenkuva-analysaattori). SLS-reaktioon perustuva fotometria (Hb), impedanssin muutokseen perustuva partikkelinlaskenta (kpl), singnaalin pinta-alan laskenta (Hkr) ja fluoresenssiväreihin perustuva virtaussytometria ja partikkelinlaskenta (Leuk).

Tekotiheys

Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Saman päivän aikana.

Häiriötekijät

Verenkuvamäärityksiin vaikuttavat useat fysiologiset ja in vitro-tekijät. Osa niistä aiheuttaa vääristymää tuloksiin. Laitteisto havaitsee suurimman osan ja osaa korjata häiriön vaikutuksen sekä tarvittaessa ilmoittaa siitä käyttäjälle. Osa häiriöistä jää laitteistolta huomaamatta ja jää työntekijän arvioinnin varaan. Alla luettelo mahdollisista häiriötekijöistä, jotka voivat laskea tai nostaa numeerista tulosta:

Tulosta laskevat Tulosta kohottavat
Leuk Leukosyyttikasat Trombosyyttikasat, kryoproteiini, kryoglobuliini, fibriini, jättitombosyytit
Eryt Kylmäagglutiniinit, mikroerytrosyytit, punasolufragmentit Leukosytoosi, jättitrombosyytit
Trom Trombosyyttikasat, pseudotrombosytopenia, jättitrombosyytit Mikroerytrosyytit, erytrosyyttifragmentit, leukosyyttifragmentit, kryoproteiini, kryoglobuliini
Hb Leukosytoosi, lipemia, poikkeava proteiini
Hkr Kylmäagglutiniinit, mikroerytrosyytit, erytrosyyttifragmentit Leukosytoosi, vaikea diabetes, uremia, sferosytoosi
Retik Kylmäagglutiniinit, jättitrombosyytit, leukosyyttifragmentit, trombosyyttikasat, malaria, Howell-Jolly-kappaleet
E -RDW-tulosta ei aina voi saada, jos näytteessä on esim. kaksoispopulaatio tai erytrosyyttifragmentteja.
Näyteastia

3 ml EDTA-putki (lila korkki) tai 0.3 ml mikro-EDTA-putki.

Näytteenotto

Jos trombosyytit kasautuvat EDTA-näytteessä toistuvasti, otetaan potilaasta näyte lisäksi sitraattiputkeen. Molemmat näyteputket (EDTA- ja sitraattiputket) kuljetetaan samaa matkaa esim. minigrip-pussissa analysaattorille mahdollisimman pian.

Näyte (minimi)

3 ml (0.3 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Säilyy noin 12 tuntia + 20 °C, 2 vrk +4 °C. Sitraatti-putkessa trombosyytit säilyvät vain 1 h !

Aluenäytteenotto

Voidaan lähettää tutkittavaksi, jos näyte perillä laboratoriossa saman päivän kuluessa (6 h sisällä).

Viitearvot
TutkimusRyhmäalarajaylärajayksikkö
B-Leuk 3.48.2E9/l
B-Hbnaiset117155g/l
 miehet134167g/l
B-Hkrnaiset0.350.46osuus
 miehet0.390.50osuus
B-Erytnaiset3.905.20E12/l
miehet4.255.70E12/l
B -RDWnaiset 15%
miehet14%
E-MCV 8298fl
E-MCH 2733pg/solu
E-MCHC 320355g/l
B-Trom 150360E9/l

Lasten viitearvot:

TutkimusRyhmäalarajaylärajayksikkö
B-Leuk0 - 6 pv938E9/l
 7 - 20 pv521E9/l
 21 - 29 pv519.5E9/l
 1 kk - 1 v617.5E9/l
 2 - 6 v514E9/l
 7 - 12 v4.513.5E9/l
 13 - 16 v4.513E9/l
TutkimusRyhmäalarajaylärajayksikkö
B-Hb0 -6 pv150230g/l
 1 - 2 vk134198g/l
 3 - 5 vk107171g/l
 6 vk - alle 2.5 kk94130g/l
 2.5 - alle 3.5 kk99136g/l
 3.5 - 4 kk103141g/l
 5 - alle 7.5 kk107141g/l
 7.5 - 11 kk111141g/l
 1 - 3 v112142g/l
 4 - 7 v112147g/l
 8 - 11 v116154g/l
 POJAT 12 - 13 v124161g/l
 POJAT 14 - 15 v130170g/l
 TYTÖT 12 - 15 v120154g/l
TutkimusRyhmäalarajaylärajayksikkö
B-Hkr0 - 6 pv0.450.67osuus
 1 - 2 vk0.410.65osuus
 3 - 5 vk0.330.55osuus
 6 vk - alle 2.5 kk0.280.42osuus
 2.5 - alle 3.5 kk0.300.43osuus
 3.5 - 5 kk0.320.44osuus
 6 kk - 1 v0.330.39osuus
 2 - 5 v0.340.40osuus
 6 - 11 v0.350.45osuus
 POJAT 12 - 16 v0.370.49osuus
 TYTÖT 12 - 16 v0.360.46osuus
TutkimusRyhmäalarajaylärajayksikkö
B-Eryt0 - 6 pv46.6E12/l
 1 - 2 vk3.95.9E12/l
 3 - 5 vk3.35.3E12/l
 6 vk - alle 2.5 kk3.14.3E12/l
 2.5 - alle 3.5 kk3.34.7E12/l
 3.5 - 5 kk3.55.1E12/l
 6 kk - 1 v3.75.3E12/l
 2 - 5 v3.95.3E12/l
 6 - 11 v45.2E12/l
 POJAT 12 - 16 v4.55.3E12/l
 TYTÖT 12 - 16 v4.15.1E12/l
TutkimusRyhmäalarajaylärajayksikkö
E-MCV0 - 6 pv88126fl
 1 - 2 vk88123fl
 3 - 5 vk91112fl
 6 vk - alle 2.5 kk84106fl
 2.5 - alle 3.5 kk80102fl
 3.5 - 4 kk7697fl
 5 - alle 7.5 kk6885fl
 7.5 - 11 kk7085fl
 1 - 3 v7285fl
 4 - 7 v7387fl
 8 - 11 v7590fl
 POJAT 12 - 15 v7691fl
 TYTÖT 12 - 15 v7892fl
TutkimusRyhmäalarajaylärajayksikkö
E-MCH0 - 6 pv3137pg/solu
 1 - 2 vk3037pg/solu
 3 - 5 vk2936pg/solu
 6 vk - alle 2.5 kk2734pg/solu
 2.5 - alle 3.5 kk2633pg/solu
 3.5 - 5 kk2532pg/solu
 6 kk - 1 v2331pg/solu
 2 - 5 v2430pg/solu
 6 - 11 v2533pg/solu
 12 - 16 v2535pg/solu
TutkimusRyhmäalarajaylärajayksikkö
E-MCHC0 - 6 pv290370g/l
 1 - 2 vk281347g/l
 3 - 5 vk281355g/l
 6 vk - alle 2.5 kk283353g/l
 2.5 - alle 3.5 kk286360g/l
 3.5 - 5 kk288366g/l
 6 kk - 1 v300360g/l
 2 - 16 v310370g/l
TutkimusRyhmäalarajaylärajayksikkö
B-Trom0 - 6 pv140290E9/l
 7 - 20 pv150340E9/l
 21 - 29 pv180390E9/l
 1 kk - 16 v200450E9/l

Viitearvot tarkennettu 15.4.2009.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*11.9.2017 Lisätty E -RDW osatutkimukseksi.
*25.03.2019 Muutettu useita kenttiä.