Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Perusverenkuva ja trombosyytit (2474 B -PVK+T )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

25.03.2019

Tekopaikka

Vaasan KS/Hematologian laboratorio/(06) 213 2525.

Yleistä

Osatutkimukset:

Osatutkimuksia ei voi tilata erikseen. Em. tutkimukset tehdään aina yhdessä, joten tilattava tutkimus on aina 2474 B-PVK+T.

Indikaatiot

Yleinen seulontatutkimus, jota käytetään eri tautitilojen selvittelyyn, kuten esim. anemian, infektion, vuotohäiriön ja hematologisen maligniteetin epäily.

Esivalmistelut

Jos potilaan trombosyytit ovat in vitro toistuvasti EDTA-veressä kasoina (=pseudotrombosytopenia), seuraavalla näytteenottokerralla pyydetään ottamaan PVK/TVK-näyte myös sitraattiputkeen. Vaihtoehtoisesti näyte voidaan ottaa potilaasta analysaattorin läheisyydessä. Tilaajan on informoitava asiasta näytteenottajaa.

Menetelmä

Automaattinen solulaskenta (Sysmex XN-9100 verenkuva-analysaattori). SLS-reaktioon perustuva fotometria (Hb), impedanssin muutokseen perustuva partikkelinlaskenta (kpl), singnaalin pinta-alan laskenta (Hkr) ja fluoresenssiväreihin perustuva virtaussytometria ja partikkelinlaskenta (Leuk).

Tekotiheys

Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Saman päivän aikana.

Häiriötekijät

Verenkuvamäärityksiin vaikuttavat useat fysiologiset ja in vitro-tekijät. Osa niistä aiheuttaa vääristymää tuloksiin. Laitteisto havaitsee suurimman osan ja osaa korjata häiriön vaikutuksen sekä tarvittaessa ilmoittaa siitä käyttäjälle. Osa häiriöistä jää laitteistolta huomaamatta ja jää työntekijän arvioinnin varaan. Alla luettelo mahdollisista häiriötekijöistä, jotka voivat laskea tai nostaa numeerista tulosta:

Parametri Tulosta laskevat Tulosta kohottavat
Leuk Leukosyyttikasat Trombosyyttikasat, kryoproteiini, kryoglobuliini, fibriini, jättitombosyytit
Eryt Kylmäagglutiniinit, mikroerytrosyytit, punasolufragmentit Leukosytoosi, jättitrombosyytit
Trom Trombosyyttikasat, pseudotrombosytopenia, jättitrombosyytit Mikroerytrosyytit, erytrosyyttifragmentit, leukosyyttifragmentit, kryoproteiini, kryoglobuliini
Hb Leukosytoosi, lipemia, poikkeava proteiini
Hkr Kylmäagglutiniinit, mikroerytrosyytit, erytrosyyttifragmentit Leukosytoosi, vaikea diabetes, uremia, sferosytoosi
Retik Kylmäagglutiniinit, jättitrombosyytit, leukosyyttifragmentit, trombosyyttikasat, malaria, Howell-Jolly-kappaleet

E -RDW-tulosta ei aina voi saada, jos näytteessä on esim. kaksoispopulaatio tai erytrosyyttifragmentteja.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (lila korkki) tai 0.3 ml mikro-EDTA-putki.

Näytteenotto

Jos trombosyytit kasautuvat EDTA-näytteessä toistuvasti, otetaan potilaasta näyte lisäksi sitraattiputkeen. Molemmat näyteputket (EDTA- ja sitraattiputket) kuljetetaan samaa matkaa esim. minigrip-pussissa analysaattorille mahdollisimman pian.

Näyte (minimi)

3 ml (0.3 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Säilyy noin 12 tuntia + 20 °C, 2 vrk +4 °C. Sitraatti-putkessa trombosyytit säilyvät vain 1 h!

Aluenäytteenotto

Voidaan lähettää tutkittavaksi, jos näyte perillä laboratoriossa saman päivän kuluessa (6 h sisällä).

Viitearvot

Tutkimus Ryhmä alaraja yläraja yksikkö
B-Leuk   3.4 8.2 E9/l
B-Hb naiset 117 155 g/l
  miehet 134 167 g/l
B-Hkr naiset 0.35 0.46 osuus
  miehet 0.39 0.50 osuus
B-Eryt naiset 3.90 5.20 E12/l
miehet 4.25 5.70 E12/l
B -RDW naiset 15 %
miehet 14 %
E-MCV 82 98 fl
E-MCH   27 33 pg/solu
E-MCHC   320 355 g/l
B-Trom   150 360 E9/l

Lasten viitearvot:

Tutkimus Ryhmä alaraja yläraja yksikkö
B-Leuk 0 - 6 pv 9 38 E9/l
  7 - 20 pv 5 21 E9/l
  21 - 29 pv 5 19.5 E9/l
  1 kk - 1 v 6 17.5 E9/l
  2 - 6 v 5 14 E9/l
  7 - 12 v 4.5 13.5 E9/l
  13 - 16 v 4.5 13 E9/l
Tutkimus Ryhmä alaraja yläraja yksikkö
B-Hb 0 -6 pv 150 230 g/l
  1 - 2 vk 134 198 g/l
  3 - 5 vk 107 171 g/l
  6 vk - alle 2.5 kk 94 130 g/l
  2.5 - alle 3.5 kk 99 136 g/l
  3.5 - 4 kk 103 141 g/l
  5 - alle 7.5 kk 107 141 g/l
  7.5 - 11 kk 111 141 g/l
  1 - 3 v 112 142 g/l
  4 - 7 v 112 147 g/l
  8 - 11 v 116 154 g/l
  POJAT 12 - 13 v 124 161 g/l
  POJAT 14 - 15 v 130 170 g/l
  TYTÖT 12 - 15 v 120 154 g/l
Tutkimus Ryhmä alaraja yläraja yksikkö
B-Hkr 0 - 6 pv 0.45 0.67 osuus
  1 - 2 vk 0.41 0.65 osuus
  3 - 5 vk 0.33 0.55 osuus
  6 vk - alle 2.5 kk 0.28 0.42 osuus
  2.5 - alle 3.5 kk 0.30 0.43 osuus
  3.5 - 5 kk 0.32 0.44 osuus
  6 kk - 1 v 0.33 0.39 osuus
  2 - 5 v 0.34 0.40 osuus
  6 - 11 v 0.35 0.45 osuus
  POJAT 12 - 16 v 0.37 0.49 osuus
  TYTÖT 12 - 16 v 0.36 0.46 osuus
Tutkimus Ryhmä alaraja yläraja yksikkö
B-Eryt 0 - 6 pv 4 6.6 E12/l
  1 - 2 vk 3.9 5.9 E12/l
  3 - 5 vk 3.3 5.3 E12/l
  6 vk - alle 2.5 kk 3.1 4.3 E12/l
  2.5 - alle 3.5 kk 3.3 4.7 E12/l
  3.5 - 5 kk 3.5 5.1 E12/l
  6 kk - 1 v 3.7 5.3 E12/l
  2 - 5 v 3.9 5.3 E12/l
  6 - 11 v 4 5.2 E12/l
  POJAT 12 - 16 v 4.5 5.3 E12/l
  TYTÖT 12 - 16 v 4.1 5.1 E12/l
Tutkimus Ryhmä alaraja yläraja yksikkö
E-MCV 0 - 6 pv 88 126 fl
  1 - 2 vk 88 123 fl
  3 - 5 vk 91 112 fl
  6 vk - alle 2.5 kk 84 106 fl
  2.5 - alle 3.5 kk 80 102 fl
  3.5 - 4 kk 76 97 fl
  5 - alle 7.5 kk 68 85 fl
  7.5 - 11 kk 70 85 fl
  1 - 3 v 72 85 fl
  4 - 7 v 73 87 fl
  8 - 11 v 75 90 fl
  POJAT 12 - 15 v 76 91 fl
  TYTÖT 12 - 15 v 78 92 fl
Tutkimus Ryhmä alaraja yläraja yksikkö
E-MCH 0 - 6 pv 31 37 pg/solu
  1 - 2 vk 30 37 pg/solu
  3 - 5 vk 29 36 pg/solu
  6 vk - alle 2.5 kk 27 34 pg/solu
  2.5 - alle 3.5 kk 26 33 pg/solu
  3.5 - 5 kk 25 32 pg/solu
  6 kk - 1 v 23 31 pg/solu
  2 - 5 v 24 30 pg/solu
  6 - 11 v 25 33 pg/solu
  12 - 16 v 25 35 pg/solu
Tutkimus Ryhmä alaraja yläraja yksikkö
E-MCHC 0 - 6 pv 290 370 g/l
  1 - 2 vk 281 347 g/l
  3 - 5 vk 281 355 g/l
  6 vk - alle 2.5 kk 283 353 g/l
  2.5 - alle 3.5 kk 286 360 g/l
  3.5 - 5 kk 288 366 g/l
  6 kk - 1 v 300 360 g/l
  2 - 16 v 310 370 g/l
Tutkimus Ryhmä alaraja yläraja yksikkö
B-Trom 0 - 6 pv 140 290 E9/l
  7 - 20 pv 150 340 E9/l
  21 - 29 pv 180 390 E9/l
  1 kk - 16 v 200 450 E9/l

Viitearvot tarkennettu 15.4.2009.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*11.9.2017 Lisätty E -RDW osatutkimukseksi.
*25.03.2019 Muutettu useita kenttiä.