Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Pyruvaatti (2554 B -Pyruv )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.1.2020

Tekopaikka

Pyruvaatti: TYKS Laboratoriotoimialue/ (02) 313 1919.

Laktaatti: Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 213 2519.

Yleistä

Pyruvaatti on glykolyysin välituote, joka laktaattidehydrogenaasin katalysoimassa käänteisessä reaktiossa muuttuu laktaatiksi. Reaktiotasapaino on laktaatin puolella niin, että normaalioloissa pyruvaatin ja laktaatin suhde laskimoveressä on 1:10. Pyruvaatti on veressä hyvin epästabiilina ja se pelkistyy verinäytteessäkin nopeasti laktaatiksi.

Indikaatiot

Metabolisten tautien tutkimus ja hyper- tai hypolaktasemian jatkotutkimus.

Esivalmistelut

Ennen näytteenottoa potilaan tulisi olla ravinnotta ainakin 12h, jos se on mahdollista.

Tutkimuksesta täytyy sopia etukäteen soittamalla laboratorioon p. 2520.

Potilasohje

Potilaan on oltava levossa ennen näytteenottoa 30 min. Vähäinenkin työ johtaa pyruvaattiarvojen kohoamiseen veressä.

Menetelmä

Entsymaattinen määritys.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Näytteen lähetystä seuraavana päivänä.

Näyteastia

1 primääriputki, joka on kylmä 4 ml geelitön hepariinivakuuumiputki. Kaksi sekundääriputkea, joissa molemmissa on 2.0 ml jääkylmää 0.8 mol/l perkloorihappoa (HClO4)

Kaksi 1 ml:n ruiskua (esim. BD Plastipak) verinäytteen jakamiseen primääriputkesta sekundääriputkiin.

Näytteenotto

Näyte otetaan ilman staasia yhteen kylmään hepariiniputkeen. Tästä putkesta otetaan 1.0 ml verta 1 ml:n ruiskuun ja ruisku tyhjennetään (huuhdotaan useita kertoja) putkeen, jossa on 2.0 ml jääkylmää 0.8 mol/l perkloorihappoa (HClO4). Samalla tavalla tehdään toinen putki. Lyhytkin viivytys aiheuttaa pyruvaattipitoisuuden alenemista näytteessä. Ravistetaan putkia 15 s ja säilytetään jäähauteessa (jääkaapissa) 5 min täydellisen saostumisen takaamiseksi. Tunnin kuluessa näytteet sentrifugoidaan 2000 x g 10 min kylmäsentrifuugissa ja supernatantit erotetaan. Sentrifugoidaan vielä toisen kerran, tarkistetaan että supernatantti on kirkas, jaetaan kahteen eri putkeen (2 ml/putki) ja pakastetaan.

Loppuosa hepariiniverestä säilytetään jäähauteessa (kylmäboksi verikaasunäytteiden kuljetusta varten) ja siitä mitataan välittömästi laktaatti VKS:n laboratoriossa.

Näyte (minimi)

B -Pyruv:Minimimäärä 2x2 ml perkloorihapposupernatanttia (=lähetetään kaikki supernatantti mikä on erotettavissa).

fP-Laktaat: 0.5 ml (0.1 ml) hepariiniverta.

Ohje laboratoriolle

Osastonsihteeri kirjoittaa laktaattitulokset B -Pyruv -tarraan.

Näytteen säilytys

Pyruvaatti: Pakastettuna -20 °C max. 1 kk.

Näytteen lähetys

Pyruvaatti: Ma-to pakastelähetys.

Viitearvot

Lakt/Pyruv

1-12kk: 10 - 28
1v-7v: 12 - 18
8v-15v: 8 - 20

B -Pyruv: 40 - 70 µmol/l

Tulkinta

Laktaatti-pyruvaatti-suhde kuvaa solujen sisäistä hapetuspelkistyspotentiaalia ja on normaalisti iästä riippuen n. 10 - 20. Mikäli laktaatti-pyruvaatti-suhde on yli 20 - 30 (yleensä jopa yli 35), tämä viittaa mitokondriaaliseen myopatiaan, pyruvaatti-karboksylaasin puutteeseen, sitruunahappokierron tai hengitysketjun toimintahäiriöön. Mikäli potilaalla ei ole laktaattiasidoosia ja laktaatin pyruvaattisuhde on viitealueella, energia-aineenvaihdunnan sairaus on epätodennäköinen. Alentuneella laktaatti-pyruvaatti-suhteella ei liene kliinistä merkitystä. L/P-suhteen määritys on indikoitu silloin, kun plasman laktaattipitoisuus ylittää 2 mmol/l eikä laktasidoosin syy ole tiedossa. Laktasidoosiin johtavat monet orgaanishappovirtsaisuudet, kongenitaaliset hyperammonemiat ja rasvahappo-oksidaation häiriöt. Näiden syiden lisäksi on neljä sairausryhmää, jotka voivat aiheuttaa laktasidoosin:

  1. Maksan glykogeeniaineenvaihdunnan häiriöt (ravinnon nauttimisen jälkeen, ad 7 mmol/l laktaattinousu).
  2. Maksan glukoneogeneesin häiriöt. Tavallisimmat sairaudet ovat glukoosi-6-bifosfataasin puute ja fruktoosi-1,6 bifosfataasin puute ja pyruvaattikarboksylaasin puute. Kahdessa ensin mainitussa paastoaminen pahentaa laktasidoosia. Pyruvaattikarboksylaasin puutteessa L/P-suhde on erittäin korkea.
  3. Pyruvaattiaineenvaihdunnan, laktaattioksidaation, pyruvaattidehydrogenaasi (PDH) kompleksin ja Krebsin syklin sairaudet. PDH-puutteessa L/P-suhde on normaali tai matala.
  4. Mitokondrioiden hengitysketjun sairauksissa laktaattiasidoosi on lähes säännönmukainen löydös (usein lievä, 2 - 3 mmol/l). Tällöin kuitenkin L/P-suhde on korkea.
Laktaatti-pyruvaatti -suhde lasketaan seuraavasti: fP-Laktaatti -tulos x 1000 jaettuna B-Pyruvaatti-tuloksella. Tulos lasketaan vain niissä tapauksissa, joissa fP-Laktaat on yli 2 mmol/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*2.1.2020 Sentrifugointi kaksi kertaa. Lähetetään 2x2 ml näytettä.