Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Uraatti (2883 dU-Uraat )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519

Yleistä

Virtsahappo (uraatti) on puriinien hajoamistuote, joka elimistöstä eritetään virtsaan. Aktiivinen eritys tapahtuu munuaisten distaalisissa tubuluksissa. Uraatti on huonoliukoinen ja saostuu helposti virtsateihin, kun pH laskee alle 6:den. Virtsan uraattipitoisuudesta, diureesista ja happamuudesta riippuen se aiheuttaa kivitaipumusta, jopa nefropatiaa, jos saostuminen on runsasta ja pitkäaikaista.

Indikaatiot

Kihti-, munuais- ja virtsakividiagnostiikka.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräysastia säilytetään keräyksen ajan huoneenlämpötilassa, ei jääkaapissa, ja toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian keräyksen päätyttyä.

Menetelmä

Fotometrinen entsymaattinen.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Samana päivänä.

Häiriötekijät

Levodopa, metyylidopa ja kalsium dobesilaatti aiheuttavat virheellisen matalia tuloksia.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Keräysastia säilytetään keräyksen ajan huoneenlämpötilassa, ei jääkaapissa. Keräyksen päätyttyä keräysaika kirjataan ja keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

4-10 ml vrk-virtsaa.

Ohje laboratoriolle

Virtsatilavuus (ml) mitataan punnitsemalla. Keräyksen jälkeen keräysastiaan lisätään 10 ml 1 mol/l NaOH-liuosta, virtsa sekoitetaan, annetaan seistä 10 min ja otetaan 4-10 ml:n näyte lisäaineettomaan virtsa-vakuumiputkeen (BD,vaaleanruskea korkki). Jos virtsamäärä on alle 1 litra NaOH-säilöntäainetta käytetään 1 ml/100 ml keräysvirtsaa. Putki sentrifugoidaan eritelaboratoriossa ja viedään analysoitavaksi.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 4 vrk:tta NaOH-käsiteltynä huoneenlämpötilassa. Ei saa säilyttää jääkaapissa.

Aluenäytteenotto

NaOH-käsitelty näyte lähetetään huoneenlämmössä.

Viitearvot

3-6 mmol

Tulkinta

dU-Uraatti kohoaa leukemian, kihdin, virushepatiitin, polysytemia veran, sirppisoluanemian ja em. tautien lääkehoitojen yhteydessä. Katso myös 4533 P-Uraat.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712