Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Veren sopivuuskoe (2935 B -XKoe )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

10.3.2017

Tekopaikka

Vaasan KS/Verikeskus/(06) 213 2522

Lähete

Tilataan atk:lla, kun se on mahdollista. Muulloin voidaan käyttää VKS, Verivalmisteiden ja verensiirtotutkimusten tilauslomaketta.

Yleistä

Veren sopivuuskokeella (Xkoe, Xtest) tutkitaan, onko potilaalla veriryhmävasta-aineita siirrettäväksi aiottuja punasoluja kohtaan.

Sopivuuskoenäytteestä tarkistetaan potilaan ABORh(D)-veriryhmä solujen pinta-antigeenien perusteella.

Indikaatiot

Punasolusiirto tai -varaus.

Esivalmistelut

Sopivuuskoe on suositeltavaa ottaa aikaisintaan 1-3 vuorokautta ennen suunniteltua punasolusiirtoa, koska sopivuuskoe on voimassa vain 5 vuorokautta näytteenotosta.

Veritilaus-ohjelman toiminta edellyttää, että sopivuuskoe tilataan Effica-laboratorioon aiemmalle ajankohdalle kuin punasolujen tarveajankohta Veritilaus-ohjelmaan ja että Effica-laboratoriossa ei ole yhtä aikaa tilausta sekä veriryhmävasta-aineiden seulonnasta 4577 P -VRAb-O (jota ei ole vastattu) että sopivuuskokeesta (2935 B -XKoe).

Punasolusiirroissa veriryhmämääritys (2951 E -ABORh) ja sopivuuskoe (2935 B -XKoe) tulee tehdä eri näytteistä, jotka on otettu eri kerroilla ja eri näytteenottajien toimesta.

Veriryhmä tilataan Effica-laboratorioon aiemmalle ajalle kuin sopivuuskoe.

Menetelmä

Immunologinen, geelisentrifugaatio.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tulos on valmis aikaisintaan 30-40 min kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

4 ml EDTA-putki (pinkki korkki). Pienet lapset 0.5 ml mikro-EDTA-putki (Microtainer, liila korkki).

Näytteenotto

Näytteenottaja vastaa potilaan henkilöllisyyden toteamisesta ja kirjoittaa nimensä tutkimustarraan.

Veriryhmämääritys (2951 E -ABORh) ja sopivuuskoe (2935 B -Xkoe) tulee tehdä eri näytteistä, jotka on otettu eri kerroilla ja eri näytteenottajien toimesta.

Tästä voidaan poiketa vain lääkärin päätöksellä hätätapauksissa (ja pikkulasten kohdalla), mutta silloinkin tulee kahden eri henkilön varmistua potilaan henkilöllisyydestä ja kirjoittaa nimensä kummankin putken tutkimustarraan.

Näyte (minimi)

4 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Pieniltä lapsilta 1 ml laskimoverta EDTA-putkeen tai 500 µl laskimoverta mikro-EDTA-putkeen.

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaapissa + 5 °C.

Tulkinta

Sopivuuskoe on voimassa 5 vuorokautta näytteenottoajankohdasta.

Ne punasolupussit, jotka antavat sopivuuskokeessa negatiivisen reaktion, voidaan antaa potilaalle. Sopiviksi todetut pussit varataan potilaalle (nähtävissä atk:lla verentilausohjelman kautta). Sopivuuskokeen tulos näkyy rahtikirjalla, joka seuraa punasolupussin mukana. Verensiirrosta vastaavan henkilön tulee tarkistaa se ennen verensiirtoa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*29.09.2005 tutkimus sisältää sekä B -XKoe että 4577 P -VRAb-O.
*01.06.2006 käyttöön uusi VKS, Verivalmisteiden ja verensiirtotutkimusten tilauslomake, kun tilaus ATK:lla ei ole mahdollista.
*19.12.2006 Veriryhmä/Verensiirrot-lomaketta (ns. tippalehti) ei enää toimiteta laboratorioon. Sopivuuskoe tulee tilata aiemmalle ajalle kuin punasolujen tarveajankohta (Veritilaus-ohjelmaan). Effica-laboratoriossa ei saa olla yhtä aikaa P -VRAb-0 ja B -XKoe-tilausta.
*13.11.2014 Putki muutos.
*10.3.2017. Poistettu lause koskien kiertojen välistä näytteenottoa.