Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Vankomysiini (3277 S -VAN )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

29.12.2020

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 213 2519.

Yleistä

Vankomysinihydrokloridi on Amycolatopsis orientalis bakteerin tuottama trisyklinen glykopeptidiantibiootti, jota käytetään vakavien stafylokokki-, streptokokki- ja difteriainfektioiden hoitoon. Vankomysiini ei tehoa in vitro gram-negatiivisiin bakteereihin, mykobakteereihin eikä sieniin.Lääkeaine sitoutuu plasman proteiineihin noin 55 %:sti ja sen biologinen puoliintumisaika on normaalisti 4 – 6 h. Vankomysiini poistuu elimistöstä muuttumattomana munuaisten kautta ja kumuloituu helposti munuaisten vajaatoiminnassa.Vankomysiini on munuais- ja sisäkorvatoksinen.

Indikaatiot

Vankomysiinihoidon seuranta.

Esivalmistelut

Jäännöspitoisuudn määrittämistä varten näyte otetaan aamulla 1-15 min ennen seuraavaa lääkennosta aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta. Kun halutaan määrittää sekä jäännös- että huippupitoisuus, tulee tilata tutkimus 0823 Pt-VAN, joka sisältää kaksi näytettä: jäännöspitoisuusnäyte ennen lääkeannosta ja huippupitoisuusnäyte 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta tai 60 min lihakseen antamisen jälkeen. Vankomysiinin annostelu tapahtuu hitaasti i.v. tai suolistoinfektioissa per.os.

Menetelmä

Homogeeninen mikropartikkeli immunomääritys (KIMS). Toteamisraja 4 mg/l.

Tekotiheys

Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Samana päivänä.

Häiriötekijät

Hyvin harvoissa tapauksissa (alle 1 tapaus/ 100 000 testiä kohden) jotkut immunoglobuliinit voivat aiheuttaa epäspesifisiä häiriöitä agglutinoitumisreaktioon, ja johtaa virheellisen mataliin tuloksiin.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näytteenotto

Näyte jäännöspitoisuuden määrittämiseksi otetaan aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta 1 - 15 min ennen seuraavaa lääkeinfuusiota.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa. Lähetys huoneenlämmössä, jos perillä saman päivän kuluessa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

S -VAN jäännöspitoisuustavoite on 15-20 mg/l ainakin vaikeissa infektioissa, muissa infektioissa vähintään 10 mg/l.

Munuaisfunktiota on seurattava erityisesti, jos pitoisuus ylittää 20 mg/l. Munuaistoksisuutta esiintyy jo alemmilla pitoisuuksilla, joten munuaisfunktion seuraaminen on suositeltavaa.

Tulkinta

Vankomysiinin käyttöön liittyen on kuvattu munuais- ja ototoksisuutta sekä palautuvaa neutropeniaa. Tästä syystä pitoisuusmääritykset ovat aiheellisia hoidon yhteydessä. Muut munuaistoksiset lääkeaineet (amfoterisiini B, aminoglykosidit, furosemidi, sisplatiini ja tulehduskipulääkkeet) yhdessä vankomysiinin kanssa voivat lisätä alttiutta munuaisvaurioille. Vankomysiinin imeytyy huonosti suolistosta. Eliminaatio plasmasta tapahtuu pääasiassa glomerulusten kautta virtsaan. Vankomysiinin puoliintumisaika terveillä henkilöillä on 4-6 tuntia, vanhuksilla ad. 15 tuntia. Lapsilla puoliintumisaika on 2-3 tuntia.

Pitoisuusmäärityksiä ei yleensä tarvita lyhytaikaisessa hoidossa, jos potilaalla on normaali munuaisten toiminta. Vankomysiinin jäännöspitoisuus antaa useimmiten riittävän hyvän kuvan myös huippupitoisuudessta.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*29.12.2020 Menetelmä- ja viitearvomuutos