Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-Immunoglobuliini G, indeksi (3450 Li-IgG-Ind )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

10.6.2020

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Kemian laboratorio

Yleistä

Kroonisissa degeneratiivisissa aivotaudeissa ja keskushermostotulehduksissa muodostuu IgG:tä paikallisesti intratekaalitilassa tulehdusprosessiin liittyen. Tämän seurauksena Li-IgG:n suhde Li-Albumiiniin kohoaa. Plasman proteiinien muutokset saattavat haitata selkäydinnesteen IgG:n ja albumiinin suhteen tulkintaa. Virhe eliminoidaan siten, että sekä plasmasta että selkäydinnesteestä määritetään IgG- ja albumiinipitoisuudet ja näiden perusteella lasketaan Li-IgG-indeksi = (Li-IgG/Li-Alb)x(P-Alb/P-IgG).

Indikaatiot

Neurologisten tautien diagnostiikka (MS-tauti, borrelioosi, herpes Simplex-enkefaliitti, neurosarkoidoosi, neurosyfilis, SLE, SSPE).

Esivalmistelut

Immunoglobuliini G, indeksi -pakettiin kuuluvat likvorin ja plasman tutkimukset tilataan samalla tutkimuspyynnöllä 3450 Li-IgG-Ind, jolloin sekä plasma- että likvornäytteiden tarrat tulostuvat tilaajalle. Mikäli tilaaja ei ota plasmanäytteitä itse, plasmanäytteiden tarrat toimitetaan laboratorioon yhdessä likvornäytteiden kanssa. Plasmanäytteet otetaan tällöin seuraavalla laboratorion näytteenottokierrolla.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Näyteastia

säilöntäaineeton 5/4 ml Vacuette tuotenumero 454001 (valkoinen korkki) likvorinäytteelle ja Li-hepariini geeliputki plasmanäytteille.

Näytteenotto

Likvorin verikontaminaatiota on varottava. Makroskooppisesti verinen näyte on tutkimukseen sopimaton.

Näyte (minimi)

0.5 ml selkäydinnestettä ja 1 ml plasmaa.

Näytteen säilytys

Näytteet säilyvät jääkaapissa viikon, pakasteena pidempään.

Aluenäytteenotto

Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, jos perillä saman vuorokauden aikana, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

Enintään 0.7

Viitearvomuutos 10.6.2020: aiemmat viitearvot 0.2 - 0.7.

Tulkinta

Likvorissa tapahtuvan paikallisen IgG-synteesin yhteydessä Li-IgG kohoaa suhteessa Li-Albumiiniin ja Li-IgG-Ind muuttuu poikkeavaksi. Lievästi kohonneita Li-IgG-Ind-arvoja tavataan veri-aivoesteen vaurioissa (vuodot, kasvaimet, tulehdukset), joissa arvot jäävät useimmiten kuitenkin alle 0.9. Kun Li-IgG-Ind on yli 1.0 on lähes aina kyse paikallisesta intratekaalisesta immunoglobuliinituotannosta. Tyypillisesti selvästi kohonneita Li-IgG-Ind-arvoja tavataan n. 80-90% multippeliskleroosissa (MS), SSPE:ssa, neurosyfiliksessä, neurosarkoidoosissa, Lymen taudissa ja muissa keskushermostoinfektioissa, joihin liittyy paikallinen immunoglobuliinivaste. Lisätutkimuksena epäselvissä tapauksissa voidaan käyttää tutkimusta (6168 Li-IgG-Oc).

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*2.1.2020 Tarvitut plasma- ja likvortutkimukset on yhdistetty samaan tutkimuspyyntöön.
*10.6.2020 Viitearvomuutos.