Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Kryoglobuliini (3656 S -Kryog )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.7.2017

Tekopaikka

HUSLAB/Virologian ja immunologian laboratorio, Autoimmuno-työpiste, puh. 050 427 0328.

Yleistä

Kryoglobuliinit ovat proteiinikomplekseja, jotka saostuvat seerumista tai plasmasta tai muodostavat geelin, kun näytteen lämpötila laskee alle 37 °C:n. Kun näyte lämmitetään uudestaan saadaan saostuneet proteiinit liukenemaan.

Indikaatiot

Sidekudostautien ja vaskuliittien diagnostiikka. Epäily kiertävistä immuunikomplekseista tai myeloomasta.

Menetelmä

Kryoglobuliinitutkimuksessa näyte inkuboidaan +4°C:ssa 5 vrk . Presipitaattia ei normaalisti muodostu. Jos presipitaattia muodostuu, tarkistetaan, että se liukenee +37 °C:ssa ja määritetään liuenneen presipitaatin määrä (g/l).

Tekotiheys

Arkisin ma-pe.

Tulos valmiina

1-2 viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Infektiot saattavat aiheuttaa positiivisen reaktion.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki). Geeliputki ei sovellu näytteenottoon.

Näytteenotto

Näyte otetaan lämpimään putkeen (+37 °C) ja säilytetään +37 °C koko käsittelyn ajan (lämmin geelipussi kuljetuksen ajaksi, ei kylmäfuugausta). Näytettä inkuboidaan lämpökaapissa +37 °C 30 minuuttia ennen sentrifugointia.

Näyte (minimi)

5 ml seerumia.

Ohje laboratoriolle

Näyte sentrifugoidaan 10 min 2000g lämpimässa sentrifuugissa. Erotetaan seerumi lähetysputkeen ja sentrifugoidaan uudelleen.Tarkistetaan, onko putkessa saostumaa (punasoluja tai fibrinogeenia). Jos saostumaa näkyy, erotetaan seerumi uudestaan ja sentrifugoidaan. Jos putkessa on vielä tämän jälkeen saostumaa, on näytteessä antikoagulanttia ja se täytyy hylätä ja ottaa uusi näyte. Jos saostuma on vain erytrosyyttejä, sentrifugoidaan vielä kolmas kerta.

Näytteen säilytys

Näyte otetaan lämpimään + 37 °C putkeen ja säilytetään lämpimässä +37 °C 30 min ennen seerumin erotusta. Ei saa säilyttää jääkaapissa!

Aluenäytteenotto

Kokoverinäytteet on toimitettava näytteenottopäivänä lämpiminä (+37 °C) ennen klo 14 keskussairaalan laboratorioon.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Positiivisesta näyttestä vastataan kryopresitaatin määrä suhteutettuna seerumin määrään (g/l). Kryoglobuliineja on eri tyyppejä: "Simple type" muodostuu yhdestä immunoglobuliiniluokasta. Sitä tavataan etenkin lymfoproliferatiivisissa tiloissa.

Multippelissa myeloomassa kryoglobuliini on usein monoklonaalisen proteiinin muodostama ja proteiinin määrä on suuri (yli 1 g/l). "Mixed type" on usein IgG:n ja IgM:n yhdessä muodostama. Sitä tavataan mm. systeemisissä autoimmuunitaudeissa, lymfoproliferatiivisissa tiloissa, glomerulonefriiteissä, maksataudeissa ja kroonisissa infektioissa. IgM-komponentilla on usein reumafaktori- aktiviteetti. Immuunikompleksien muodostamassa kryoglobuliinissa voi olla myös komplementtikomponentteja ja SLE-tapauksissa esim. tumavasta-aineita. Kryopresipitaatin määrä on tällöin yleensä alle 1 g/l. Todetun kryopresitaatin koostumus voidaan selvittää tutkimuksella 2159 S -Kryopre.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.7.2017 Uusi tutkimus.