Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Bakteeri, jatkoviljely (3777 U -BaktJVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

26.1.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kliinisen mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Esivalmistelut

Tutkimus ei ole tilattavissa vaan kyseessä on tutkimuksen 8005 U-BaktSeu jatkotutkimus. U-BaktJVi -tutkimusta käytetään myös muissa laboratorioissa seulottujen viljelynäytteiden jatkotutkimuksena. Tämän tutkimuksen vastaus on käytettävissä 2-3 päivän kuluttua, kun näyte on saapunut laboratorioon.

Miesten ja alle 16-vuotiaiden lasten näytteet tutkitaan 3777 U-BaktJVi -tutkimuksella, jos raja-arvot ylittyvät.

Menetelmä

Kvantitatiivinen bakteeriviljely silmukkaviljelytekniikalla sekä mikrobikasvun tunnistus.

Tekotiheys

Päivittäin (ma - su).

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos on käytettävissä 1 työpäivä näytteenotosta, positiivinen tulos 2 - 3 päivän kuluttua.

Häiriötekijät

Tutkimuksen tavallisimmat virhelähteet ovat näytteenoton ajoitukseen, potilaan huonoon esivalmisteluun ja näytteen säilytykseen ja kuljetukseen liittyviä. Väärä negatiivinen tulos voi olla peräisin myös siitä, että oireita aiheuttava mikrobi ei kasva tarjotulla elatusaineella (esim. hemofilus, gardnerella, gonokokki, klamydia yms.). Tällaisessa tilanteessa suositellaan virtsatutkimuksen suorittamista herkemmällä menetelmällä ja virtsaviljelyn täydentämistä muilla, mikrobikohtaisilla tutkimuksillaan.

Näyteastia

Tutkimus tehdään 8005 U-BaktSeu -tutkimuksen näytteestä tai bakteeriviljelyllä seulotun näytteen bakteerimaljaviljelmästä.

Näytteen säilytys

Virtsanäyte säilöntäaineellisessa putkessa ja bakteeriviljelymaljat huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen. Sekaflooravastaus on useimmiten merkki bakteerikolonisaatiosta ilman kliinistä merkitystä ja kehotus uuteen näytteeseen huolellisemmalla potilaan esivalmistelulla.

Tulkinta

Bakteerikasvun määrä ilmoitetaan seuraavasti:

runsaasti yli 105
kohtalaisesti 104 - 105
vähän 103 - 104

Potilaan oireet, perussairaus (erityisesti uro/nefrologinen sairaus, immunosuppressiotila, myös fysiologisena tilana raskaus on kerrottava) ja rakkoinkubaatioaika, myös kemiallisen seulonnan ja sakan mikroskopoinnin tulokset, vaikuttavat viljelytuloksen tulkintaan. Hyvät lähetteen esitiedot ovatkin erittäin tärkeitä laboratoriolle. Runsas kasvu on yleensä merkki infektiosta, mutta voimakasoireisella potilaalla myös vähäisemmät määrät saattavat olla merkityksellisiä. Erityisesti S. saprophyticus -kasvua pidetään merkityksellisenä sen määrästä riippumatta. Jotkut uropatogeenit eivät kasva tavanomaisella elatusaineella. Näyte voidaan viljellä rikkaammille elatusaineille, mikäli lähetteen perusteella on syytä epäillä erikoisempaa patogeenia. Runsaasta sekafloorakasvustosta laboratorio voi tunnistaa valtakasvun, mutta yleensä sekaflooravastaus on kehotus uuteen näytteenottoon ja potilaan esivalmistelun tarkistukseen.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*26.1.2015 Uusi tutkimus