Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Desialotransferriini (4101 S -CDT )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.11.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot oy, Tampere/ Asiakaspalvelu puh. (03) 3117 4445.

Yleistä

Seerumin desialotransferriinipitoisuuden kohoaminen on paras tunnettu alkoholin suurkulutuksen osoitin. Transferriini sisältää kaksi N-glykosyloitua hiilihydraattisivuketjua, joiden päissä on yhteensä 3 – 7 siaalihappotähdettä; tavallisin määrä on neljä siaalihappoa. Kun etanoli (tai muut tekijät) häiritsevät transferriinisynteesiä, plasmasta tavataan alisialyloituneita disialo-, monosialo- ja asialotransferriineja normaalia enemmän. Näitä sanotaan yhdessä ”desialotransferriiniksi” (niukkahiilihydraattinen transferriini = carbohydrate-deficient transferrin, CDT, koska synteesivajeessa terminaalisissa galaktoosi- ja N-asetyyliglukosamiinitähteissä on myös puutteita).

Myös CDG-syndroomassa (Congenital Disorders of Glycosylation) voidaan havaita poikkeavia, niukkahiilihydraattisia tranferriineja.

Epäselvissä tapauksissa suositellaan alkoholin suurkulutuksen selvittämiseksi lisäksi tutkimusta 12510 B -Peth.

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen sairauden taustatekijänä silloin, kun kyselyllä tai B -MCV:n ja S -GT:n määrittämisen jälkeen asiasta jää epäselvyys. Alkoholin osuuden selvittäminen silloin, kun S -GT voi olla muustakin syystä koholla. Synnynnäisen niukkahiilihydraattisen glykoproteiinisyndrooman (CDGS) epäily.

Menetelmä

Nefelometria.

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Eroteltu seerumi säilyy jääkaapissa enintään 1 vk ja pidempiä aikoja pakastettuna. Näyte voidaan toimittaa Fimlabin keskuslaboratorioon (Biokatu 4, Tampere) huoneenlämpöisenä, mikäli se on varmasti perillä 1 vrk kuluessa näytteenotosta. Muussa tapauksessa näyte toimitetaan kylmälähetyksenä.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Alle 2.5 %

Tulkinta

Desialotransferriinin pitoisuuden on esitetty nousevan säännöllisen noin 50 – 80 g/vrk etanolinkäytön yhteydessä. Varsinaisilla alkoholisteilla S -CDT:n sensitiivisyydeksi on saatu 80 – 90 % (S -GT 69 – 88 %, B -MCV 60 – 73 %). Alustavat tulokset miehillä viittaavat siihen, että varsinaisia alkoholisteja lievemmän suurkulutuksen osoittajana S -CDT ei yltäisi S -GT:tä herkemmäksi, vaan on sitä täydentävä laboratoriokoe. Miesten suurkulutuksen osoittajana S -CDT:n sensitiivisyys yksinään on 29 % (S -GT 35 %, B -MCV 22 %). S -CDT-pitoisuus ei korreloi S -GT:n eikä B -MCV:n kanssa. Siksi S -CDT ja S -GT yhdessä löytävät 57 % alkoholin suurkuluttajista.

Desialotransferriinin pitoisuus normaalistuu hitaasti alkoholin käytön lopettamisen jälkeen, siten että pitoisuuden puoliintumisaika on noin 15-17 vuorokautta. Alkoholin käytöstä riippumattomissa maksataudeissa CDT ei yleensä ole koholla lukuunottamatta primaarisen biliaarisen kirroosin (PBC) vaikeimpia muotoja. Väärä positiivinen CDT -tulos voi esiintyä myös harvinaisessa synnynnäisessä niukkahiilihydraattisessa glykoproteiinioireyhtymässä (carbohydrate deficient glycoprotein syndrome, CDGS).

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*22.1.2013 Viitearvoja tarkennettu.
*1.4.2014 Tutkimuksen indikaationa myös CDG-syndrooman seulonta.
*28.9.2017 S -Trf-CDG siirretty omaksi erilliseksi tutkimukseksi.
*24.4.2018 Vastauskäytännön muutos.
*24.2.2020 Menetelmä- ja viiterajamuutos.
*12.11.2020 Tekopaikkamuutos.