Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Human immunodeficiency virus, nukleiinihappo, kvantitat. määrit. (4484 __-HIVNh )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

17.06.2010

Tekopaikka

HUSLAB /Kliininen mikrobiologia/Virologian osasto/(09) 1912 6555.

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään HI-viruksen tuotannon määrittämiseen ennen lääkehoidon aloitusta, lääkehoidon seurantaan ja mahdollisten lääkeresistenttien viruskantojen toteamiseen ja aivan alkuvaiheen tartunnan osoittamiseen. Tutkimus soveltuu HI-viruksen RNA:n osoittamiseen likvorista. Plasmasta pyyntönä 4759 P-HIV1Nh.

Esivalmistelut

Muista potilaan verieristys jo näytteenottovaiheessa.

Menetelmä

HI-virusspesifin geenisekvenssin monistus, josta saadaan kvantitatiivinen arvio alkuperäisestä virusmäärästä.

Tulos valmiina

Viimeistään kahden työpäivän kuluttua näytteen saapumisesta tutkivaan laboratorioon.

Näyteastia

Kuiva, tehdaspuhdas, kierrekorkillinen muoviputki.

Näyte (minimi)

2 ml likvoria.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä näytteenottopäivänä.

Viitearvot

Lausunto

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*21.12.2006 Huom! 4484 -HIVNh liquorista ja 4759 P-HIV1Nh verestä.
*17.06.2010 Näyteastia