Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -HI -virus 1, nukleiinihappo (kvant) (4759 P -HIV1Nh )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

24.5.2018

Tekopaikka

HUSLAB,Virologian ja immunologian laboratorio, nukleiinihappotutkimukset, p. 050 427 2127

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään HI-viruksen tuotannon määrittämiseen ennen lääkehoidon aloitusta, lääkehoidon seurantaan ja mahdollisten lääkeresistenttien viruskantojen toteamiseen ja aivan alkuvaiheen tartunnan osoittamiseen. Tämä tutkimus soveltuu Hi-viruksen RNA:n osoittamiseen plasmasta, likvornäytteille tulee tilata tutkimus: 4484 -HIVNh.

Menetelmä

COBAS® HIV-1-testi on reaaliaikainen, kvantitatiivinen PCR-menetelmä

Tekotiheys

2-4 kertaa viikossa

Näyteastia

10 ml EDTA-putki, pieniltä vauvoilta 3 mL EDTA-putki.

Näyte (minimi)

3 ml EDTA-plasmaa. Plasma tulee erottaa soluista 4 - 6 tunnin sisällä näytteenotosta. Yli 6 tuntia kestävän kuljetuksen aikana näytteen tulee olla jäähdytetty. Erotettu plasma säilyy määrityskelpoisena jääkaappilämpötilassa 6 vuorokautta. Likvor-näytteille tulee tilata tutkimus: 4484 -HIVNh

Näytteen säilytys

+5 °C. Erotettu plasma säilyy määrityskelpoisena jääkaappilämpötilassa 5 vuorokautta.

Näytteen lähetys

Ma-pe kylmälähetyksenä.

Tulkinta

HIV-RNA-tutkimus on herkempi kuin viruksen eristäminen. Testi havaitsee luotettavasti kaikki M- ja O-ryhmien alatyypit. Se ei havaitse luotettavan kvantitatiivisesti HIV-2:n geenikopioita. HIV-1:n N-ryhmän viruksen RNA:n havaitsemisesta ei ole tietoa. Testin detektiokynnys on 20 kopiota/ml ja mittausalue ulottuu 10 miljoonaan kopioon/ml. Yksi HIV-RNA:n kopio vastaa 1.7 +/- 0.1 kansainvälistä yksikköä (IU, WHO 1st International Standard for HIV-1 RNA). Määrityksen toistettavuutta kuvaava CV% voi olla n. 30-40% matalilla kopiomäärillä (alle 3000 c/ml) ja n. 25% keskikorkeilla ja korkeilla kopiomäärillä. Viruspitoisuuden kolminkertaista muutosta pidetään diagnostisesti merkittävänä. Ennen hoidon aloitusta tulisi perustaso määrittää vähintään kahdesti. Ensimmäinen hoitokontrolli on yleensä kuukauden kuluttua ja jatkoseurannat 3-4 kuukauden välein. Infektiot ja rokotukset saattavat vaikuttaa merkittävästi HIV-RNA-pitoisuuteen sitä kohottavasti. Herkimpänä testinä HIV-RNA-pitoisuuden määrittäminen soveltuu myös tartunnan alkuvaiheen diagnosoimiseksi. HIV-RNA-testi tulee positiiviseksi usein 5-15 päivän sisällä tartunnasta, 4-20 vuorokautta ennen muita testejä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*10.4.2015 miniminäytemäärä
*4.6.2018 menetelmä- ja näytemäärämuutos