Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Parvo virus, nukleiinihappo (kval) (4620 __-ParvNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.03.2013

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia: (02) 313 9163, vastauskyselyt: (02) 313 9164.

Yleistä

Ihmisen parvovirus B19 on parvorokon (erythema infectiosum, fifht disease) aiheuttaja. Laboratoriodiagnoosi perustuu yleensä serologiaan. Viruksen osoittaminen PCR-menetelmää käyttäen on indisoitua tietyissä erityistapauksissa, kuten hemolyyttistä veritautia sairastavien aplastisen kriisin yhteydessä. Immunovajaavuustiloissa tauti voi kroonistua ja serologinen vaste jäädä heikoksi. Parvoviruksen tiedetään aiheuttavan myös sikiöpöhön, jolloin sikiön kudoksista ja lapsivedestä on voitu osoittaa virusta. Parvoviruksen aiheuttaman artriitin yhteydessä virusta on löydetty synovianesteestä ja luuytimestä. Viruksen osoittaminen verituotteista on mahdollista. Osalla parvorokkopotilaista virus on osoitettavissa seerumista taudin alkuvaiheessa.

Indikaatiot

Krooninen anemia, aplastinen kriisi, sytopeniat, immunopuutokset, sikiön parvovirusinfektioepäily, pitkittynyt artriitti.

Esivalmistelut

Tavallisilla parvorokkopotilailla PCR-tutkimus ei yleensä ole tarpeen, vaan vasta-ainetutkimus (4156 S -ParvAb) on informatiivisempi. Muulloinkin samanaikainen vasta-ainetutkimus seerumista on välttämätön.

Menetelmä

Parvoviruksen osoitus PCR-menetelmällä.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Positiivinen tulos ilmoitetaan puhelimitse testin valmistuttua.

Näyteastia

6 ml lisäaineeton muoviputki (BD 368501, vaaleanruskea korkki) tai 2 ml:n Na-sitraatti putki (3,2%, 0.109M, vaaleansininen korkki) luuytimelle. Kaikki halutut virus-PCR-tutkimukset samasta näytemateriaalista voidaan tehdä yhdestä näyteputkesta.

Näyte (minimi)

Seerumi ja kudospalat kuivaan steriiliin putkeen. Luuydin sitraattiputkeen. Menetelmän suuren herkkyyden vuoksi näytteestä toiseen kontaminaatioita on varottava!

Näytteen säilytys

Lyhytaikainen säilytys (1-3 vrk) jääkaappilämpötilassa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Lähetetään mahdollisimman nopeasti kylmälähetyksenä. PCR-näyte toimitetaan virusopin laboratorioon välittömästi, mielellään jäähdytettynä. Näytettä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa tilapäisesti (1-3 vrk), pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Jos näyte pakastetaan se on myös lähetettävä pakastettuna.

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto, jonka vuoksi on välttämätöntä tietää potilaan kliiniset tiedot. PCR-menetelmän herkkyyden vuoksi positiivinen tulos nivelkalvosta ei välttämättä osoita pitkittyneen artriitin ja parvovirusinfektion syy-yhteyttä. Myös terveillä henkilöillä on parvovirus-DNA:ta nivelkalvossa vuosia infektion jälkeen (Söderlund ym. Lancet 1997;349:1063-5).

Tulos on joko positiivinen tai negatiivinen. Positiivinen tulos ilmoitetaan puhelimitse testin valmistuttua. Vastaus annetaan myös kirjallisena. Positiivinen löydös viittaa parvovirusinfektioon. Suositellaan tutkimusta yhdessä ­vasta-aine­määrityksen kanssa, joka on yleensä ensisijainen tutkimusmenetel­mä parvovirusinfektiota epäiltäessä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.