Vaasa, laboratorio-ohjekirja

cU-Immunoglobuliini G, keräysvirtsa (4751 cU-IgG )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

29.10.2020

Tekopaikka

Fimlab laboratoriot oy, Tampere/ Asiakaspalvelu puh. (03) 3117 4445.

Yleistä

Glomerulaarisen munuaisvaurion selektiivisyyttä voidaan seurata määrittämällä albumiinin ja sitä suurempien molekyylien vuotamista virtsaan. Selektiivisessä glomerulaarisessa vauriossa vain albumiinia (ja transferriinia) vuotaa virtsaan, epäselektiivisessä vauriossa virtsaan vuotaa myös suurempia immunoglobuliinimolekyylejä.

Indikaatiot

Munuaisvaurion tyypitys.

Menetelmä

Nefelometria, herkkyys on noin 4 mg/l.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Keräystia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä astia toimitetaan laboratorioon. Keräyksessä käytetään tutkimuksen 4084 cU-Alb-Mi potilasohjetta.

Näyte (minimi)

2 ml virtsaa, ks. Ohje laboratoriolle.

Ohje laboratoriolle

Virtsa sekoitetaan ja otetaan 2 ml virtsaa lähetysputkeen. Koko näytteen tilavuus mitataan ja merkitään tutkimustarraan. Myös keräysaika (minuutin tarkkuudella) kirjoitetaan tutkimustarraan. Säilöntäaineita ei käytetä.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C max. 5 vrk.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Alle 5 µg/min

Tulkinta

Selektiivisessä glomerulaarisessa proteinuriassa ei albuminuriasta huolimatta esiinny immunoglobulinuriaa. Epäselektiivisessä proteinuriassa IgG/Albumiini-suhde virtsassa nousee.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*19.11.2018 Linkkien päivitys.
*29.10.2020 Tekopaikan puhelinumerotiedon päivitys.