Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Alfa-1-mikroglobuliini (4757 U -A1Miglo )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

10.2.2021

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy/Tampereen toimipiste/Immunologia, puh. (03) 311 75361.

Yleistä

Alfa-1-mikroglobuliini on pienimolekyylinen glykoproteiini (molekyylipaino 27-33 kD). Sitä syntetoidaan yhdessä trypsiini-inhibiittorin kanssa maksassa, josta se erittyy plasmaan. Alfa-1-mikroglobuliinin biologisesta funktiosta tiedetään varsin vähän, mutta sen oletetaan osallistuvan mm. immuunivasteen säätelyyn. Alfa-1-mikroglobuliini ei ole akuutin faasin proteiini.

Virtsaan erittyvä alfa-1-mikroglobuliini reabsorboidaan takaisin proksimaalisessa tubuluksessa, jonka vaurioissa eritys virtsaan lisääntyy. Alfa-1-mikroglobuliinin määritystä voi siten käyttää tubulaarisen ylivuotoproteinurian merkkiainetutkimuksena. Alfa-1-mikroglobuliini on virtsan eri pH-alueilla huomattavasti beeta-2-mikroglobuliinia stabiilimpi.

Ks. myös 4755 cU-A1Miglo.

Indikaatiot

Munuaisvaurion tyypitys. Tubulusvaurion toteaminen ja seuranta (mm. infektion ja inflammaation sekä lääkkeiden tai myrkytysten aiheuttamat munuaisvauriot).

Menetelmä

Nefelometrinen.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa.

Näytteenotto

Kertavirtsanäyte.

Näyte (minimi)

2 ml virtsaa.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa +5 °C 8 vrk. Näytettä ei saa pakastaa.

Näytteen lähetys

Ma - to kylmälähetyksenä.

Viitearvot

Alle 8 mg/l yöaikaan, päivällä alle 15 mg/l.

Tulkinta

Proksimaalisen tubuluksen vaurioissa eritys kohoaa. Eritys voi albumiinierityksen tavoin nousta myös akuuteissa infektioissa pelkän kuumeen aiheuttaman systeemisen reaktion takia.

Virtsan albumiinin, IgG:n ja alfa-1-mikroglobuliinin eritystä mittaamalla voi munuaisvaurion tyypittää helpommin kuin elektroforeettisesti.

Diabeetikolla voi olla ohimenevää tubulaaristen proteiinien ylivuotoa ennen glomerulusvaurion ja albuminurian kehittymistä. Vaurion edetessä tubulusvaurio etenee vaihtelevasti rinnan glomerulusvaurion kanssa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*7.8.2019 Menetelmämuutos, näytteen säilytys- ja lähetysohjeiden muutos. Näytettä ei saa pakastaa. Tulokset vastataan jatkossa kokonaislukuina.
*10.2.2021 Tekopaikkamuutos.