Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Tramadoli, varmistus (4762 U -TramaCt )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.7.2020

Tekopaikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/oikeustoksikologiayksikkö palvelupuhelin 029 524 8700.

Lähete

THL Huumaus- ja lääkeainetutkimuslähete.

Indikaatiot

Tramadolin osoitus. Virtsatutkimusta suositellaan yksittäisen lääkeaineen seulontaan mieluummin kuin veritutkimusta, jos indikaationa on myrkytystutkimus tai väärinkäytön osoitus. Jos lääkeaineen pitoisuus antaa lisäinformaatiota, voi ainetta määrityttää myös verestä. Tällöin tulisi mieluiten tutkia sekä virtsa- että verinäyte. Verinäytteelle pyydetään tarvittaessa tutkimus 0704 B -Lääke ja täytetään oma lähete.

Menetelmä

Immunologinen tai ohutkerroskromatografinen seulonta. Kaasukromatografinen tai massaspektrometrinen varmistus (GC-MS).

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

1-2 viikon kuluessa.

Näyteastia

Kertakäyttöinen muovimuki ja 10 ml muoviputki.

Näyte (minimi)

10 ml virtsaa.

Ohje laboratoriolle

Tulos vastataan ATK:lle POS tai NEG. Lääkeainevastaus havainnointirajoineen lähetetään paperilomakkeella osastolle.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Tutkimus vastataan erillisellä kaavakkeella, josta ilmenevät lääkeainekohtaiset havainnointirajat (cut-off limit).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*28.1.2016 Uusi lähete.
*15.7.2020 Lisäohjeistus verinäytteen tutkimuspyynnölle.