Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Epstein Barr virus, nukleiinihappo (kvant) (4776 -EBVNh )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

27.2.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia. Laboratorio: (02) 313 9163, vastauskyselyt (02) 313 9164.

Yleistä

HUOM! Plasmanäytteille tilataan tutkimus 4775 P-EBVNh ja likvor-näytteille tutkimus 9779 Li-EBVNh

Indikaatiot

Epäiltäessä EBV-infektion reaktivoitumista, esim. elinsiirtopotilaiden lymfoproliferatiiviset tilat.

Menetelmä

Kvantitatiivinen PCR (polymeraasiketjureaktio).

Tekotiheys

Neljä kertaa viikossa

Näyteastia

Tehdaspuhdas kertakäyttöputki. Nenänielunäyte:Otetaan Dacron-nukkatikkuun ja katkaistaan tehdaspuhtaaseen korkilliseen putkeen.

Näyte (minimi)

Kudospala tai -neste, virtsa, BAL-neste, nenänielunäyte Dacron-nukkatikussa.

Näytteen säilytys

Näyte on toimitettava laboratorioon mahdollisimman nopeasti jäähdytettynä jääkaappilämpötilaan. Näytettä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa tilapäisesti (1-3 vrk), pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Jos näyte pakastetaan, se on myös lähetettävä pakastettuna.

Näytteen lähetys

Kylmälähetyksenä, pakastettu näyte pakastettuna.

Tulkinta

Kudosnäytteille ilmoitetaan kopiolukumäärä/cm3 tai kokonaisena käsitellyille ohutneulanäytteille kopiolukumäärä biopsiaa kohden. Kudosnäytteiden PCR-positiivisuuden merkitsevyydelle ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia. Mikäli näytteessä on lymfosyyttejä, PCR signaali voi olla peräisin solujen sisältämistä viruspartikkeleista. Kopiolukumerkinnät ja lausunnot plasma- ja virtsanäytteille: alle 50 kopiota/ml näytteessä ei mitattavaa määrää virus-DNA:ta. 50 - 200 kopiota/ml määritys herkkyyden alarajalla, tulos raja-arvo. 250 - 500 kopiota/ml viittaa pieneen viruskuormaan. 550 - 5000 kopiota/ml viittaa kohtalaiseen viruskuormaan. yli 5000 kopiota/ml viittaa suureen viruskuormaan. .

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*21.12.2017 Uusi tutkimusohje