Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Tyroksiini, vapaa (4832 P -T4-V )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

8.12.2021

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Yleistä

Kilpirauhanen tuottaa pääasiallisesti tyroksiinia (T4), joka perifeerisessä kudoksessa dejodittuu trijodityroniiniksi (T3). Seerumin tyroksiinista on suurin osa sitoutunut kantajaproteiineihin (yli 99.9%). Niitä ovat mm. tyroksiinia sitova globuliini (TBG), prealbumiini (TBPA) ja albumiini. Vain vapaa tyroksiini (P -T4-V), jota on n. 0.02% kokonaistyroksiinista, on biologisesti aktiivinen ja se korreloi parhaiten potilaan metaboliseen tilanteeseen.

Indikaatiot

Hypo- ja hypertyreoosin diagnostiikka sekä tyroksiinihoidon seuranta.

Esivalmistelut

Näyte tulisi ottaa TSH:n vuorokausivaihtelu huomioiden klo 7 - 14 välillä ja lääkehoidon aikana ennen seuraavaa lääkeannosta, ellei hoitoyksikkö ole lääkityksen suhteen ohjeistanut muuta käytäntöä.

Huom. Jos edeltäviin lääkepistoksiin liittyen on pyydetty samalle ajankohdalle sekä 4831 P -TSH että 2828 S -Tygl, näytteet otetaan kilpirauhaslääkityksestä riippumatta.

Suuriannoksisen (yli 5 mg/vrk) biotiinilisän käyttö tulee tauottaa vähintään 8 tuntia ennen näytteenottoa virheellisen matalien tulosten välttämiseksi.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi-immunoassay (ECLIA).

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulos valmiina

1-2 vuorokauden kuluessa.

Häiriötekijät

Potilaan tyroksiinin autovasta-aineet ja heterofiiliset vasta-aineet saattavat aiheuttaa virheellisen korkeita tai matalia tuloksia. Näytteen korkea biotiinipitoisuus voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia.

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki

Näytteenotto

Näyte otetaan aamulla ennen lääkeannosta.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys

Erotettu näyte säilyy jääkaapissa viikon ja pakastena kuukausia.

Aluenäytteenotto

Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmä- tai pakastelähetys.

Viitearvot

3pv-1kk 11 - 40 pmol/l
2kk-1v 6 - 30 pmol/l
2v-6v 11 - 22 pmol/l
7v-11v 12 - 22 pmol/l
12v-18v 12 - 21 pmol/l
yli 19v 11 - 22 pmol/l

Tulkinta

T4-V kohoaa hypertyreoosissa ja alenee hypotyreoosissa. T4-V on usein vielä viitealueella lieväasteisessa hypotyreoosissa, vaikka TSH arvo on koholla. Fenytoiini- ja karbamatsepiinihoito voivat alentaa ja hepariinihoito sekä suuret salisylaattiannokset kohottaa T4-V arvoja. Raskauden aikana vapaan tyroksiinin pitoisuus laskee hieman raskauden loppua koti. Kantajaproteiineista johtuvat muutokset heijastuvat kokonaishormonipitoisuuksiin, vaikkei niillä ole paljon vaikutusta vapaiden, aktiivisten kilpirauhashormonien pitoisuuksiin.

Epäiltäessä P-T4-V häiriötekijöiden aiheuttamaksi virheelliseksi tulokseksi, tulee määritys kontrolloida uudesta näytteestä dialyysitekniikalla tehdyllä 6160 S-T4-Vd -määrityksellä. Samalla tulee pyytää myös P -T4-V, jotta tulokset ovat keskenään vertailukelpoiset.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*4.1.2019 Häiriötekijätietojen päivitys
*08.12.2021 Esivalmistelutietojen päivitys