Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -BCR/ABL-geenin fuusio-RNA: t(9:22) kvantitatiivinen, veri (4894 B -BCR-QR )

Tarkistettu

19.11.2018

Tekopaikka

Fimlab/genetiikan laboratorio (03) 3117 5328.

Yleistä

Mikäli potilaalta on diagnoosivaiheessa löydetty Fimlabissa BCR-ABL -fuusiogeenin Major-tyypin transkripti, tätä tutkimusta voidaan käyttää jäännöstaudin määrityksessä. Diagnoosivaiheen fuusiogeeniseulontatutkimukset siirtyvät TYKS genetiikan laboratorioon ja tilataan koodeilla 12495 B -Fuus-mR ja 12494 Bm-Fuus-mR. Myös jatkoseuranta tehdään silloin TYKS genetiikalla ja tilattava tutkimus on 12138 B -CMLPCR.

BCR-ABL -fuusiogeeni syntyy kromosomitranslokaatiossa t(9;22)(q34;q11). Se on yksi tavallisimmista leukemioihin liittyvistä geneettisistä poikkeavuuksista. Translokaatiossa syntyvä ns. Philadelphia-kromosomi on kroonisen myeloisen leukemian (KML) tyyppipoikkeavuus, joka johtaa kromosomialueelle 9q34 paikantuvan ABL (abelson) -geenin ja kromosomialueelle 22q11 paikantuvan BCR (brakepoint cluster region) -geenin fuusioon. Translokaation seurauksena syntyvä fuusiogeeni muuttaa onkoproteiinin rakennetta siten, että ABL-proteiinin tyrosiinikinaasiaktiivisuus voimistuu. BCR-ABL -fuusiogeeni on osoitettavissa lähes kaikilta kroonista myelooista leukemiaa sairastavista ja n. 25-30 %:lla akuuttia lymfaattista leukemiaa (ALL) sairastavista aikuispotilaista. Pediatrisen ALL:n yhteydessä esiintyvyys on harvinaisempaa, n. 2-5 %:lla potilaista. BCR-ABL -fuusiogeeniä voidaan tavata harvinaisena myös akuutin myelooisen leukemian yhteydessä.

BCR-ABL -fuusiogeeni voi syntyä usealla tavalla, riippuen missä kohtaa BCR- ja ABL -geenejä fuusioitumisen mahdollistavat katkokset tapahtuvat. Yleisimmät BCR-ABL -fuusiogeenin lähettityypit ovat b2a2 ja b3a2 (tyyppi Major, M-bcr), joita tavataan 98 %:lla kroonista myeloista leukemiaa sairastavista potilaista ja noin kolmanneksella BCR-ABL positiivisista ALL-potilaista. M-bcr lähettityypit b2a2 ja b3a2 syntyvät, kun BCR-geeni katkeaa Major breakpoint cluster (M-bcr) alueella eksonien 12-16 välillä, ja irronnut osa liittyy ABL-geenin eksoniin 2.

Mikäli potilaalta on diagnoosivaiheessa löydetty joko b2a2 tai b3a2 -fuusiotranskripti (tyyppi Major), tätä tutkimusta voidaan käyttää jäännöstaudin määrityksessä.

BCR-ABL -fuusiogeenin molekyyligeneettisessä jäännöstautianalyysissä tutkitaan fuusiogeenin tuottaman lähetti-RNA:n määrää kvantitatiivisella PCR-tekniikalla ipsogen® BCR-ABL1 Mbcr RGQ RT-PCR Kit -menetelmällä. Kontrolligeeni on ABL1. Menetelmä hyödyntää jäännöstaudin määrittämisessä plasmidistandardia, jonka tunnetun kopiolukumäärän avulla on mahdollista selvittää fuusiotranskriptin tarkka määrä näytteessä. Menetelmässä on käytössä kittikohtainen IS-kalibraattoriarvo, jota hyödynnetään vastauksen muuttamisessa IS-asteikolle (International Scale).

Indikaatiot

Jäännöstautianalytiikka kun potilaalta on tunnistettu diagnoosivaiheen näytteestä kyseinen fuusiolähetti.

Esivalmistelut

Tämä tutkimus on sellaisten potilaiden seurantaan, joiden diagnostinen tutkimus on tehty Fimlabissa. Jos diagostinen tutkimus on tehty Turussa, käytetään seurantaan tutkimusta 12138 B -CMLPCR.

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimus on tehtävissä myös luuytimestä, ks. 4895 Bm-BCR-QR.

Menetelmä

Kvantitatiivinen PCR, ipsogen® BCR-ABL1 Mbcr RGQ RT-PCR Kit -menetelmä.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

2x10 ml EDTA-putki.

Näytteenotto

Merkitse putkeen todellinen näytteenottoaika (pvm ja kellonaika).

Näyte (minimi)

2 x 9 ml EDTA-verta.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa ilmoitetaan mahdollisen jäännöstaudin määrä IS-asteikolla. Negatiivisen tuloksen yhteydessä ilmoitetaan PCR-ajossa saavutettu herkkyys.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Sairaalageneetikot: 050 3476382, (03) 311 74768.

Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*19.11.2018 Tekopaikkamuutos Fimlab