Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -BCR/ABL-geenin fuusio-RNA: t(9:22) kvantitatiivinen, veri (4894 B -BCR-QR )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.7.2021

Tekopaikka

Fimlab/genetiikan laboratorio (03) 3117 5328.

Yleistä

Mikäli potilaalta on diagnoosivaiheessa löydetty Fimlabissa BCR-ABL -fuusiogeenin Major-tyypin transkripti, tätä tutkimusta voidaan käyttää jäännöstaudin määrityksessä. Diagnoosivaiheen fuusiogeeniseulontatutkimukset siirtyvät TYKS genetiikan laboratorioon ja tilataan koodeilla 12495 B -Fuus-mR ja 12494 Bm-Fuus-mR. Myös jatkoseuranta tehdään silloin TYKS genetiikalla ja tilattava tutkimus on 12138 B -CMLPCR.

BCR-ABL -fuusiogeeni syntyy kromosomitranslokaatiossa t(9;22)(q34;q11). Se on yksi tavallisimmista leukemioihin liittyvistä geneettisistä poikkeavuuksista. Translokaatiossa syntyvä ns. Philadelphia-kromosomi on kroonisen myeloisen leukemian (KML) tyyppipoikkeavuus, joka johtaa kromosomialueelle 9q34 paikantuvan ABL (abelson) -geenin ja kromosomialueelle 22q11 paikantuvan BCR (brakepoint cluster region) -geenin fuusioon. Translokaation seurauksena syntyvä fuusiogeeni muuttaa onkoproteiinin rakennetta siten, että ABL-proteiinin tyrosiinikinaasiaktiivisuus voimistuu. BCR-ABL -fuusiogeeni on osoitettavissa lähes kaikilta kroonista myelooista leukemiaa sairastavista ja n. 25-30 %:lla akuuttia lymfaattista leukemiaa (ALL) sairastavista aikuispotilaista. Pediatrisen ALL:n yhteydessä esiintyvyys on harvinaisempaa, n. 2-5 %:lla potilaista. BCR-ABL -fuusiogeeniä voidaan tavata harvinaisena myös akuutin myelooisen leukemian yhteydessä.

BCR-ABL -fuusiogeeni voi syntyä usealla tavalla, riippuen missä kohtaa BCR- ja ABL -geenejä fuusioitumisen mahdollistavat katkokset tapahtuvat. Yleisimmät BCR-ABL -fuusiogeenin lähettityypit ovat b2a2 ja b3a2 (tyyppi Major, M-bcr), joita tavataan 98 %:lla kroonista myeloista leukemiaa sairastavista potilaista ja noin kolmanneksella BCR-ABL positiivisista ALL-potilaista. M-bcr lähettityypit b2a2 ja b3a2 syntyvät, kun BCR-geeni katkeaa Major breakpoint cluster (M-bcr) alueella eksonien 12-16 välillä, ja irronnut osa liittyy ABL-geenin eksoniin 2.

Mikäli potilaalta on diagnoosivaiheessa löydetty joko b2a2 tai b3a2 -fuusiotranskripti (tyyppi Major), tätä tutkimusta voidaan käyttää jäännöstaudin määrityksessä.

BCR-ABL -fuusiogeenin molekyyligeneettisessä jäännöstautianalyysissä tutkitaan fuusiogeenin tuottaman lähetti-RNA:n määrää kvantitatiivisella PCR-tekniikalla ipsogen® BCR-ABL1 Mbcr RGQ RT-PCR Kit -menetelmällä. Kontrolligeeni on ABL1. Menetelmä hyödyntää jäännöstaudin määrittämisessä plasmidistandardia, jonka tunnetun kopiolukumäärän avulla on mahdollista selvittää fuusiotranskriptin tarkka määrä näytteessä. Menetelmässä on käytössä kittikohtainen IS-kalibraattoriarvo, jota hyödynnetään vastauksen muuttamisessa IS-asteikolle (International Scale).

Indikaatiot

Kroonisen myelooisen leukemian (KML) jäännöstautianalytiikka, kun potilaalta on tunnistettu diagnoosivaiheen näytteestä BCR-ABL1 -fuusiogeenin lähetti b2a2 tai b3a2 (= lähettityyppi Major.

Esivalmistelut

Tämä tutkimus on sellaisten potilaiden seurantaan, joiden diagnostinen tutkimus on tehty Fimlabissa. Jos diagostinen tutkimus on tehty Turussa, käytetään seurantaan tutkimusta 12138 B -CMLPCR.

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimus on tehtävissä myös luuytimestä, ks. 4895 Bm-BCR-QR.

Menetelmä

Kvantitatiivinen PCR, ipsogen® BCR-ABL1 Mbcr RGQ RT-PCR Kit -menetelmä.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

9 ml EDTA-putki.

Näytteenotto

Merkitse putkeen todellinen näytteenottoaika (pvm ja kellonaika).

Näyte (minimi)

9 ml K2-EDTA-verta.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä. Näytteen tulee olla genetiikan laboratoriossa 24 tunnin kuluttua näytteenotosta.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa ilmoitetaan mahdollisen jäännöstaudin määrä IS-asteikolla. Negatiivisen tuloksen yhteydessä ilmoitetaan PCR-ajossa saavutettu herkkyys.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Sairaalageneetikot: 050 3476382, (03) 311 74768.

Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*19.11.2018 Tekopaikkamuutos Fimlab
*30.5.2022 Näytemäärä toistaiseksi 1x9 ml EDTA-verta.