Vaasa, laboratorio-ohjekirja

cB-Verikaasut, elektrolyytit ym. (teho, lapset), kapillaariveri (5436 cB-PEDVeka )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

9.9.2021

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Kemian laboratorio/(06) 213 2520, Pietarsaaren sairaalan laboratorio/(06) 786 2260, Selkämeren sairaalan laboratorio/(06) 213 2796.

Yleistä

Osatutkimukset:

Indikaatiot

Potilaan hapetuksen ja happo-emästasapainon häiriöiden diagnostiikka ja niiden seuraaminen lapsipotilailla.

Esivalmistelut

Tutkimus on tarkoitettu ainoastaan pienten lasten ja muiden vaikeasti pistettävien potilaiden happoemästaseen arvioimiseen. Häiriötekjöiden takia muilla potilailla on parempi käyttää suoninäytteitä, ks. 4839 vB-VekaIon ja 5407 aB-VekaIon.

Menetelmä

Mittaus tehdään aina ABL90-laitteella.

Spesifiset elektrodit pH, pCO2 ja pO2
Suora ISE Na+, K+ ja Ca2+
Spektrofotometria HbO2Sat
Laskennallinen BE, aHCO3.
Entsymaattinen amperometria: Glukoosi, laktaatti.

Häiriötekijät

Jos näytteen sisältämä vesimäärä on alentunut (lipemia, korkea proteiinipitoisuus), saadaan suoralla ISE:llä korkeampia natriumtuloksia kuin epäsuoralla ISE:llä. Näissä tapauksissa epäsuoran menetelmän tulos on virheellinen (pseudohyponatremia).

Hemolyysi ja trombosyyttien aktivaatio nostavat kaliumtuloksia (pseudohyperkalemia). Punasolujen natriumkonsentraatio on alempi kuin plasman joten hemolyysi alentaa natriumtuloksia. Yleisesti ottaen hemolyysin vaikutusta tuloksiin on vaikea arvioida.

Näyteastia

95 µl:n verikaasukapillaari.

Näyte (minimi)

95 µl verta ihopistosnäytteestä.

Näytteen säilytys

Säilyy 15-20 min +20 °C, nopeasti jäähdytettynä 60 min +5 °C.

Viitearvot

Tutkimus Ikä Viitealue
cB-pH Kaikki 7.35-7.45
cB-pCO2 Kaikki 4.5-6.0 kPa
cB-pO2 0 - 18v 12.0-14.0 kPa
cB-pO2 18 - 30v 11.0-14.0 kPa
cB-pO2 31 - 50v 10.3-13.0 kPa
cB-pO2 51 - 60v 9.7-12.7 kPa
cB-pO2 61 - 70v 9.3-12.3 kPa
cB-pO2 71 - 81v 8.8-11.9 kPa
cB-pO2 81 - 137 8.3-11.4 kPa
cB-BE Kaikki -2.5- +2.5
cB-aHCO3 Kaikki 21-28 mmol/l
cB-HbO2Sat Kaikki yli 95%

Happiosapaine riippuu iästä ja alenee iän myötä.

Muut analyytit: Ks. vastaava ohjekirjasivu.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529.

Fimlab Pietarsaari: Kemisti Diana Kujala (06) 786 2261