Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Aripipratsoli (6150 S -Aripi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

28.09.2015

Tekopaikka

Vita Laboratorio/09 228 800.

Yleistä

Aripipratsoli on nk. uuden polven antipsykootti, jota käytetään erityisesti skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa.

Aripipratsoli imeytyy hyvin suun kautta annosteltuna. Aineella ei ole juuri ensikierron metaboliaa. Se kulkeutuu verenkierrossa lähes täydellisesti proteiineihin sitoutuneena. Biologinen hyötyosuus suun kautta tapahtuneen annostelun jälkeen on noin 87 %. Hoitotaso saavutetaan n. 2 viikon kuluessa. Aripipratsolin eliminaation puoliintumisajan keskiarvo on nopeilla CYP2D6-metaboloijilla noin 75 tuntia ja hitailla noin 146 tuntia. Eritys tapahtuu munuaisten kautta sekä ulosteeseen.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta

Menetelmä

HPLC

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

Geelitön 4 ml seerumiputki.

Näytteenotto

Aamulla ennen lääkeannosta.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys

Näytteenottopäivänä huoneenlämpöisenä tai 3 vrk kuluessa kylmälähetys.

Aluenäytteenotto

Näytteenottopäivänä huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

Terapeuttinen alue: 340 - 1100 nmol/l.

Yksikkömuunnoskerroin: nmol/l = µg/l x 2.23

Tulkinta

Aripipratsoli metaboloituu CYP3A4- ja CYP2D6-entsyymien välityksellä (ks. myös 0828 B -Farma-D), minkä vuoksi sillä on yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Mikäli aripipratsolia käytetään yhdessä CYP2D6-ja CYP3A4-estäjien kanssa, tulisi aripipratsolin annostus puolittaa. Toistaalta, CYP3A4-induktorien kanssa käytettäessä tulisi aripipratsolin annostus kaksinkertaistaa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*28.09.2015 Uusi tutkimus