Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan) (6235 P -Dabi-Ta )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.10.2020

Tekopaikka

Fimlab Tampere/asiakaspalvelu puh. (03) 3117 7800.

Indikaatiot

Normaalisti dabigatraanipitoisuuden seuranta ei ole tarpeen. Pitoisuuden määrittäminen on tarpeen erikoistilanteissa kuten epäiltäessä yliannostussa ja haluttaessa tietää antikoagulaation aste esim. ennen päivystysleikkausta. Periaatteessa tutkimusta voi käyttää myös komplianssin tutkimiseen, mutta lääkkeen lyhyen puoliintumisajan takia tutkimus kertoo vain lääkkeen käyttämisestä lähiaikana. Mikäli halutaan vain poissulkea dabigatraanin käyttö eikä tarkempi pitoisuus ole tarpeen, pyydetään tutkimusta 2782 P-Trombai, P-Trombiiniaika.

Esivalmistelut

Kiireellisessä tilanteessa voi käyttää tutkimusta 2783 P -APTT, joka on saatavana päivystysaikana. Vaasan keskussairaalassa käytetyssä APTT-menetelmässä jokainen 10 µg/l nousu dabigatraanipitoisuudessa pidentää APTT-aikaa 3-4 sekuntia.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaus näytteen viskositeettimuutoksen perusteella.

Tekotiheys

Päivittäin.

Häiriötekijät

Hepariini tai muut samanaikaisesti käytetyt trombiini-inhibiittorit pidentävät näytteen hyytymisaikaa.

Näyteastia

2 ml:n Na-sitraatti-putki (3,2%, 0.109M, vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Ennen varsinaista näytettä otetaan poisheitettävä hukkaputki: 4 ml verta lisääaineettomaan hukkaputkeen tai 2 ml verta sitraattiputkeen.

Näyte (minimi)

0.3 ml sitraattiplasmaa.

Näytteen säilytys

Pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Aluenäytteenotto

Näyte on sentrifugoitava (2500 g, 15 min huoneenlämmössä), plasma erotettava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Viitearvot

Normaalisti plasmassa ei ole dabigatraania.

Tulkinta

Maksimipitoisuus plasmass asaavutetaan yleensä 2 – 4 h lääkkenoton jälkeen ja lääkeaineen puoluubtumisaika on 12 – 17(-21) h. Seuraavassa esitettyihin tulkintaohjeisiin tulee suhtautua varauksilla, sillä päätöksentekorajat ovat vielä vakiintumatta.

Annos 220 mg, kerran vuorokaudessa

Pitoisuuden (trough) geometrinen keskiarvo annosvälin lopussa (24 h) on keskimäärin 22 µg/l (vaihteluväli 13 – 36 µg/l).

Annos 150 mg, 2 kertaa vuorokaudessa:

Kahden tunnin kuluttua annostuksesta pitoisuuden geometrinen keskiarvo on 175 µg/l (vaihteluväli 117 – 275 µg/l), Matalin pitoisuus juuri ennen seuraavaa annosta (12 h kuluttua edellisestä annoksesta) on 91 µg/l (vaihteluväli 61 – 143 µg/l).

Yli 200 µg/l pitoisuuteen ennen seuraavaa annosta liittyy vuotoriskin suureneminen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*9.10.2019 Uusi tutkimus.
*1.10.2020 Tekopaikkamuutos.