Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Veriryhmätutkimukset, isä (6259 B -VRisäGr )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.1.2016

Tekopaikka

SPR/Veriryhmäosasto/Neuvolanäytetutkimukset 050 374 2736.

Yleistä

Raskaudenaikaisten veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimusten tarkoitus on löytää ne äidit, joiden lapsella on vaara sairastua sikiön tai vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin joko raskauden aikana tai syntymän jälkeen. Verinäytteestä tutkitaan ABO- ja RhD-veriryhmät sekä veriryhmävasta-aineet.

Odottavat äidit seulotaan kansallisen suosituksen mukaisesti:

Jos äiti on immunisoitunut (äiti, jolla on joko aikaisemman raskauden tai tämän raskauden aikana todettuja veriryhmävasta-aineita), otetaan lisänäytteitä Veripalvelun vastauksessa annettujen ohjeiden mukaan.

Isän näyte tutkitaan Veripalvelun pyynnöstä, kun äidillä on veriryhmävasta-aineita, jotka voivat aiheuttaa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin.

Esivalmistelut

Tilauksen yhteydessä esitettyihin kysymyksiin vastataan SPR:n ohjeiden mukaisesti (fi, sv).

Näyte on otettava ja toimitettava Vaasan keskussairaalan laboratorioon siten, että näyte on SPR:ssä 5 vrk kuluessa näytteenotosta. Näytteet lähetetään SPR:ään maanantaista torstaihin, paitsi arkipyhinä ja arkipyhää edeltävinä päivinä.

Näyteastia

SPR:stä tilattava 6 ml EDTA-putki ( lila korkki).

Näyte (minimi)

6 ml EDTA-verta ( lila korkki).

Näytteen säilytys

Lyhytaikainen säilytys huoneenlämmössä, viikonlopun yli jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä SPR:n omassa pakkausmateriaalissa.

Aluenäytteenotto

Neuvolassa otetut näytteet toimitetaan oman terveyskeskuksen laboratorioon ja sieltä edelleen Vaasan keskussairaalan laboratorioon ja sieltä SPR:ään. Näytteen on oltava SPR:ssä viimeistään viidentenä päivänä näytteenotosta. Näytteet lähetetään SPR:ään maanantaista torstaihin, paitsi arkipyhinä ja arkipyhää edeltävinä päivinä. Näytteenotto ja -kuljetus on suunniteltava tämän mukaisesti.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529