Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Veriryhmätutkimukset, isä (6259 B -VRisäGr )

Tarkistettu

16.1.2016

Tekopaikka

SPR/Veriryhmäosasto/Neuvolanäytetutkimukset 050 374 2736.

Yleistä

Raskaudenaikaisten veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimusten tarkoitus on löytää ne äidit, joiden lapsella on vaara sairastua sikiön tai vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin joko raskauden aikana tai syntymän jälkeen. Verinäytteestä tutkitaan ABO- ja RhD-veriryhmät sekä veriryhmävasta-aineet.

Odottavat äidit seulotaan kansallisen suosituksen mukaisesti:

  • kaikilta odottavilta äideiltä otetaan verinäyte 8-12 raskausviikolla
  • RhD-negatiivisilta äideiltä otetaan näytteet lisäksi raskausviikoilla 24–26 ja 36, koska heillä on tavallista suurempi riski muodostaa veriryhmävasta-aineita
  • RhD-negatiivisilta äideiltä voidaan ottaa lisäksi näyte sikiön RHD-veriryhmämääritystä varten raskausviikolla 24–26 rutiinimaisen anti-D suojauksen kohdentamiseksi
  • jos RhD-positiivinen äiti on saanut verensiirtoja tai hänen aiempaa lastansa on hoidettu vastasyntyneenä keltaisuuden takia, otetaan lisänäyte raskausviikolla 36

Jos äiti on immunisoitunut (äiti, jolla on joko aikaisemman raskauden tai tämän raskauden aikana todettuja veriryhmävasta-aineita), otetaan lisänäytteitä Veripalvelun vastauksessa annettujen ohjeiden mukaan.

Isän näyte tutkitaan Veripalvelun pyynnöstä, kun äidillä on veriryhmävasta-aineita, jotka voivat aiheuttaa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin.

Esivalmistelut

Tilauksen yhteydessä esitettyihin kysymyksiin vastataan SPR:n ohjeiden mukaisesti (fi, sv).

Näyte on otettava ja toimitettava Vaasan keskussairaalan laboratorioon siten, että näyte on SPR:ssä 5 vrk kuluessa näytteenotosta. Näytteet lähetetään SPR:ään maanantaista torstaihin, paitsi arkipyhinä ja arkipyhää edeltävinä päivinä.

Näyteastia

SPR:stä tilattava 6 ml EDTA-putki ( lila korkki).

Näyte (minimi)

6 ml EDTA-verta ( lila korkki).

Näytteen säilytys

Lyhytaikainen säilytys huoneenlämmössä, viikonlopun yli jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä SPR:n omassa pakkausmateriaalissa.

Aluenäytteenotto

Neuvolassa otetut näytteet toimitetaan oman terveyskeskuksen laboratorioon ja sieltä edelleen Vaasan keskussairaalan laboratorioon ja sieltä SPR:ään. Näytteen on oltava SPR:ssä viimeistään viidentenä päivänä näytteenotosta. Näytteet lähetetään SPR:ään maanantaista torstaihin, paitsi arkipyhinä ja arkipyhää edeltävinä päivinä. Näytteenotto ja -kuljetus on suunniteltava tämän mukaisesti.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529