Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-Neuronaaliset autovasta-aineet, likvor (6302 Li-CnAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.6.2021

Tekopaikka

Fimlab oy/Histologian laboratorio puh. (03) 311 76559, fax (03) 3117 5554.

Lähete

Täytetään Fimlab/Neuronaaliset autovasta-aineet -lähete. Lähetteestä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista (esimerkiksi syöpäsairaudet), neurologisesta statuksesta ja lähete- tai työdiagnoosi.

Yleistä

Tutkimus voidaan tehdä joko seerumista (6303 S -CnAb) tai likvorista.

Indikaatiot

Epäily paraneoplastisesta neurologisesta oireesta.

Menetelmä

Immunohistokemia (seerumin/likvorin reagointi humaanin hermokudoksen kanssa). Positiivisista näytteistä tehdään immunoblottaus.

Tekotiheys

noin 2 kertaa kuukaudessa.

Häiriötekijät

Väärä säilytys haittaa tulkintaa.

Näyteastia

6 ml lisäaineeton muoviputki (BD 368501, vaaleanruskea korkki).

Näyte (minimi)

2 ml likvoria.

Ohje laboratoriolle

Näyte lähetetään osoitteella: Fimlab oy, Patologian vastuualue, Finn-Medi IV, 2.krs., Erikoistyöt, PL 2000, 33521 Tampere.

Ennen postitse tapahtuvaa lähettämistä on varmistettava, että näyte on perillä Fimlabissa viimeistään viikon viimeisenä arkipäivänä. Jos näytteenotto tapahtuu loppuviikosta, säilytetään näyte pakastettuna -20 °C:ssa seuraavan viikon alkuun.

Näytteen säilytys

1 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä, pakastetut näytteet pakastelähetyksenä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on edustava näyte. Immunohistokemian ollessa positiivinen löydöksen varmentaminen tapahtuu immunoblottauksella yhteistyölaboratoriossa (Barcelona, Espanja). Tulkinnan tekevät neuropatologi ja neuroimmunologi yhdessä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*2.6.2021 Uusi lähete.