Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Neuronaaliset autovasta-aineet (6303 S -CnAb )

Tarkistettu

20.5.2014

Tekopaikka

Fimlab oy/Histologian laboratorio (03) 311 76559.

Yleistä

Tutkimus voidaan tehdä joko seerumista tai likvorista (6302 Li-CnAb)

  • Tekniset ohjeet: patologian laboratorio, puh. (03) 3117 6759.
  • Näytevastaukset: toimisto, puh. (03) 3117 6559.
Indikaatiot

Epäily paraneoplastisesta neurologisesta oireesta.

Menetelmä

Immunohistokemia (seerumin/likvorin reagointi humaanin hermokudoksen kanssa). Positiivisista näytteistä tehdään immunoblottaus.

Tekotiheys

2 - 4 kertaa kuukaudessa.

Häiriötekijät

Seerumin hemolyysi ja väärä säilytys haittaavat tulkintaa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Ohje laboratoriolle

Näyte lähetetään osoitteella: Fimlab oy, Patologian vastuualue.

Ennen postitse tapahtuvaa lähettämistä on varmistettava, että näyte on perillä Fimlabissa viimeistään viikon viimeisenä arkipäivänä. Jos näytteenotto tapahtuu loppuviikosta, säilytetään näyte pakastettuna -20 °C:ssa seuraavan viikon alkuun.

Näytteen säilytys

1 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä, pakastetut näytteet pakastelähetyksenä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Immunohistokemian ollessa positiivinen löydöksen varmentaminen tapahtuu immunoblottauksella. Tulkinnan tekevät neuropatologi ja neuroimmunologi yhdessä.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.