Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Neuronaaliset autovasta-aineet (6303 S -CnAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.6.2021

Tekopaikka

Fimlab oy/Histologian laboratorio (03) 311 76559.

Lähete

Täytetään Fimlab/Neuronaaliset autovasta-aineet -lähete. Lähetteestä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista (esimerkiksi syöpäsairaudet), neurologisesta statuksesta ja lähete- tai työdiagnoosi.

Yleistä

Tutkimus voidaan tehdä joko seerumista tai likvorista (6302 Li-CnAb)

Indikaatiot

Epäily paraneoplastisesta neurologisesta oireesta.

Menetelmä

Immunohistokemia (seerumin/likvorin reagointi humaanin hermokudoksen kanssa). Kaikista näytteistä tehdään immunoblottaus.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Mahdollisuus pyytää tutkimusta myös kiireellisenä, jolloin vastaus saadaan kolmessa päivässä näytteen saapumisesta laboratorioon.

Häiriötekijät

Seerumin hemolyysi ja väärä säilytys haittaavat tulkintaa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Ohje laboratoriolle

Näyte lähetetään osoitteella: Fimlab oy, Patologian vastuualue.

Näytteen säilytys

Viikonlopun yli jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä, pakastetut näytteet pakastelähetyksenä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Immunohistokemian jälkeen jokaisen näytteen löydökset varmennetaan immunoblottauksella. Tulkinnan tekee neuropatologi.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*2.6.2021 Lisätty paperilähete.