Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Kalsium, albumiinikorjattu, plasmasta (9971 P -Ca-AlbK )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.01.2016

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519

Yleistä

Plasmassa kalsiumia on monessa eri muodossa, noin 40 % on reversiibelisti sitoutunut proteiineihin, lähinnä albumiiniin, noin puolet on vapaana (=ionisoituneena) ja noin 10 % komplekseina. Vapaasta kalsiumista on biologisesti aktiivista noin kolmasosa. Plasman kalsiumpitoisuutta säätelevät parathormoni, kalsitoniini ja D-vitamiini vaikuttamalla luustoon, imeytymiseen suolistosta ja reabsorptioon munuaisista. Ionisoitunut kalsium vaikuttaa voimakkaasti hermo-, lihas- ja rauhassolujen ärtyvyyteen ja sillä on keskeinen sija veren hyytymisessä ja fibrinolyysissä. Ionisoitunut kalsium on totaalikalsiumia parempi tutkimus etenkin munuais- ja pankreatiittipotilailla sekä keskosilla. Katso 3673 fP-Ca-Ion.

Indikaatiot

Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden diagnostiikka ja seuranta mm. lisäkilpirauhasen ja luuston sairauksissa, tetania.

Potilasohje

Paasto 12 tuntia (yli yön), jos halutaan poistaa ravitsemuksen satunnainen vaikutus kalsiumpitoisuuteen.

Menetelmä

P -Ca: fotometrinen, P -Alb: immunoturbidometrinen.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tekopäivän aikana, kiireelliset 2-3 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Häiriötekijät

Hemolyysi, lipemia ja sameus. EDTA-, sitraatti- ja oksalaattiputkia ei saa käyttää.

Näyteastia

Li-hepariiniputki (vihreä korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) Li-hepariiniplasmaa tai seerumia. Paastonäyte on suositeltava.

Näytteen säilytys

Erotettu plasmanäyte säilyy 6 tuntia huoneenlämmössä, jääkaapissa 3 vrk ja pakasteena pidempään.

Aluenäytteenotto

Erotettu näyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä saman vuorokauden aikana, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

Aikuiset (17 v -): 2.15 - 2.51 mmol/l

Päätösraja kohonneelle arvolle voi olla viitevälin ylärajaa korkeampi n. 2.65 mmol/l.

Lapset:

alle 6 v 2.15 - 2.70 mmol/l
6 v - 10 v 2.05 - 2.70 mmol/l
11 v - 16 v 2.15 - 2.70 mmol/l

Tulkinta

Viitevälit ovat samat kuin fP-Kalsium -tutkimuksessa (ks. 4514 fP-Ca).

Plasman kalsiumpitoisuus tulee suhteuttaa samanaikaiseen albumiinipitoisuuteen (ks. 4586 P -Alb) ja tarvittaessa happo-emästasapainoon, koska elimistö pyrkii vakioimaan ionisoituneen kalsiumin pitoisuutta. Tässä tutkimuksessa määritetään plasman kokonaiskalsium-pitoisuuden lisäksi albumiinipitoisuus ja kalsiumpitoisuus korjataan laskennallisesti kaavalla:

P -Ca-AlbK = P -Ca + 0.02 x (41.3 - P -Alb)

Ionisoitunut kalsium kuvaa paremmin biologisesti aktiivista, soluissa vaikuttavaa kalsiumia kuin kokonaiskalsium. P -Ca-AlbK-tutkimuksen tulos on kliinisesti usein yhtä informatiivinen kuin Ca-Ion-määritys ja se on käyttökelpoinen etenkin avohoitopotilaiden kalsiumstatuksen tutkimisessa. Ensisijaisesti Ca-Ion-määritystä (3673 fP-Ca-Ion) suositellaan kuitenkin seuraavilla potilasryhmillä: selkeä munuaisten vajaatoiminta, tehohoitopotilaat, happo/emäs-taseen häiriöt, verensiirtoja tai muita iv-infuusioita äskettäin saaneet, selkeät paraproteinemiat, akuutti pankreatiitti, hyperbilirubinemia, keskoset ja alle kuukauden ikäiset lapset.

Hyperkalsemiaa tavataan primaarisessa ja tertiaarisessa hyperparatyreoosissa, A- ja D-vitamiinien liika-annostuksessa, Pagetin taudissa, maligniteeteissa, myeloomassa ja lievempänä hypertyreoosissa, sarkoidoosissa, immobilisaatiossa (vuodepotilaat) ja munuaisinsuffisienssissa. Lääkkeistä tiatsididiureetit ja liikahappoisuuslääkkeet (antasidit) voivat nostaa seerumin kalsiumia. Hypokalsemiaa esiintyy hypoparatyreoosissa, pseudohypoparatyreoosissa, D-vitamiinipuutteessa, rabdomyolyysissä, uremiassa, hypoalbuminemiassa, hypomagnesemiassa, hypofosfatemissa, pankreatiitissa (akuutti vaihe), keskosilla ja malabsorptiossa.

Paastonäytettä suositellaan, jos halutaan poistaa ravitsemuksen satunnainen vaikutus kalsiumpitoisuuteen.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*12.01.2016 Uusi tutkimus