Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -HI-virus 1, Integraasiresistenssi (0581 P -HIVNhIN )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.5.2018

Tekopaikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Lähete

THL:n HIV-laboratorion lähete huolellisesti täytettynä. Täytetty lähete tulostetaan ja sijoitetaan pakkauksessa muovisen salpapussin ulkopuolelle. Lähetteeseen merkitään tutkittavan henkilön nimi, täydellinen henkilötunnus, lääkärin nimi ja puhelinnumero sekä näytteen laatu ja diagnoosi/oireet. Erityissyistä voidaan tutkittavan nimi jättää pois, mutta henkilötunnus on välttämätön. Jos potilasta on hoidettu HIV-lääkkeillä, täytetään lisäksi kohdat Lääkeluokat, jotka potilaalla käytössä näytteenottohetkellä ja/tai Lääkeluokat, jotka olleet potilaalla aiemmin käytössä. Tämä kohta tulee täyttää myös kantakokoelmanäytteissä, mikäli henkilö on saanut lääkehoitoa ennen kantakokoelmanäytteen ottamista esim. lähtömaassaan. Myös mahdollisesti synnytyksen yhteydessä saatu hoito tulee merkitä.

Yleistä

Näytteenotosta on sovittava erikseen laboratorion kanssa.

Indikaatiot

Uusissa todetuissa hiv-tartunnoissa integraasin primaariresistenssimääritys ennen hoidon aloittamista. Antiviraalihoidossa olevat kompliantit potilaat, joiden lääkehoito pettää tai alle mittausrajan olevaa tulosta ei saavuteta (huom. määrityksen edellyttämä virusmäärä yli 200 kopiota/ml).

Esivalmistelut

Tutkimusta voi tilata vain infektiolääkärin konsultaation perusteella. Lähetteeseen merkitään Näytetyypiksi joko Kantakokoelmanäyte (tartunnan toteamisen yhteydessä otettu näyte) tai Maksullisen palvelun näyte. Määrityspyynnöksi merkitään HIV-1 Integraasiresistenssi (P-HIVNhINI). Primaariresistenssimääritystä varten ei tarvitse ottaa erillistä näytettä; määritys voidaan tehdä THL:ään lähetettävästä kantakokoelmanäytteestä P –HIVNhTY.

Tulos valmiina

Testausseloste pyritään toimittamaan postitse näytteen lähettäjälle kolmen viikon sisällä näytteen saapumisesta THL:ään. Kiireellisissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virusinfektiot-yksikköön puhelimitse: Kirsi Liitsola puh. 029 524 8832, laboratorio puh. 029 524 8453.

Näyteastia

10 ml EDTA-putki (lila korkki). Näytteen virusmäärän tulee olla suurempi kuin 200 kopiota/ml. Mikäli halutaan määritystä matalamman kopioluvun näytteistä, siitä tulee neuvotella erikseen THL:n kanssa. Jos näytteestä halutaan lisäksi HIV-1 lääkeresistenssin (P -HIVNhRE) ja/tai HIV-1 tropismin määritys (P -HIV1Tro), yksi 10 ml putki EDTA-verta riittää kaikkiin määrityksiin. Primaariresistenssimääritys voidaan tehdä kantakokoelmanäytteestä P –HIVNhTY.

Näyte (minimi)

10 ml kokoverta EDTA-putkessa

Näytteen lähetys

Näyte ei saa jäätyä kuljetuksen aikana. Vakuumiputki asetetaan muoviseen kuljetuskoteloon, kääritään selluloosavanuun ja laitetaan muoviseen salpapussiin. Pussi ja lähete/lähetteet pakataan näytteiden lähetyslaatikkoon. Verivarotoimia ilmaiseva keltainen kolmiotarra kiinnitetään näyteputkeen, salpapussin päälle ja lähetteeseen.

Viruksen nukleiinihapon tuhoutumisen estämiseksi näyte on toimitettava tutkittavaksi 24 tunnin sisällä näytteenottohetkestä. Näyte voidaan lähettää ma-ke. Mikäli näytettä ei pystytä toimittamaan THL:ään määräajassa, lähettävä laboratorio voi erottaa näytteestä plasman. Plasma pakastetaan ja toimitetaan mahdollisimman pian kylmälähetyksenä THL:ään. Näytteen tulee säilyä pakastettuna koko kuljetuksen ajan.

Tulkinta

Resistenssitestaus perustuu HI-viruksen integraasigeenejä koodaavan alueen monistamiseen ja sekvensointiin. Sekvenssistä tunnistetaan resistenssiin assosioituneet mutaatiot. Mutaatioiden perusteella laaditaan tulkinta viruksen lääkeherkkyydestä; INI. Vastauksessa ilmoitetaan viruksen herkkyys integraasilääkkeille sekä havaitut mutaatiot. Lisäksi ilmoitetaan viruksen alatyyppi. Hoitava lääkäri arvioi vastauksen perusteella potilaan lääkehoidon ja tekee hoitoon liittyvät päätökset.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*31.5.2018 Uusi tutkimus