Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Iho, vasta-aineet (Epiteelin tyvikalvo-, Epiteelin väliainevasta-aineet) (20032 S -IhoAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.4.2021

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia. Immunologia ja serologia: 02 313 2673.

Yleistä

Ihon autoimmuunipohjaisten rakkulatautien eli pemfigoidin ja pemhigus vulgariksen/foeliacuksen diagnostiikassa käytetään ihon tyvikalvoon tai epiteelisolujen soluväleissa esiintyviin rakenteisiin kohdistuvien autovasta-aineiden määritystä. IF-menetelmä ei pysty erottamaan spesifisiä antigeenisia komponentteja ((BP230, BP180, desmoglein III/I, laminiini5, kollageeni VII jne.) vastaan syntyneitä vasta-aineita toisistaan, mutta soveltuu rakkulatautien diagnostiikan seulontatutkimukseksi sekä täydentämään spesifisiä autovasta-aineita mittaavien testien antamia tuloksia.

Ks. myös 4804 S -DsgAb ja 4963 S -PemfiAb.

Indikaatiot

Ihon autoimmuunipohjaisten rakkulatautien eli pemfigoidin ja pemhigus vulgariksen/foeliacuksen diagnostiikka.

Menetelmä

Epäsuora immunofluoresenssi. Osatutkimukset: S -IhotAb, Ihon epiteelin "tyvikalvo" vasta- aineet (1657) ja S -IhovAb, Ihon epiteelin "väliaine" vasta- aineet (1658).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä. (Pakastettu näyte pakastettuna)

Viitearvot

Negatiivinen: alle 10 (tiitteri)

Positiivinen: 10 - 640 (tiitteri)

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*1.3.2013 uusi tutkimus.
*25.7.2014 osatutkimukset ja yhteystiedot
*3.7.2015 Näyteastian muutos
*22.4.2021 Tekopaikkamuutos.