Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Kreatiniini (2141 dU-Krea )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Indikaatiot

Kreatiniinipuhdistuman osatutkimus.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Entsymaattinen fotometrinen määritys.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Tekopäivän aikana.

Häiriötekijät

Levodopa ja dexium laskevat U-Krea-pitoisuutta.

Näyteastia

2.5 l:n keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Virtsaa kerätään rakon tyhjentämisen jälkeen vuorokauden ajan. Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysaika kirjataan ja keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

4-10 ml vrk-virtsaa.

Ohje laboratoriolle

Virtsatilavuus (ml) mitataan punnitsemalla. Vuorokausivirtsa sekoitetaan ja otetaan 4-10 ml:n näyte lisäaineettomaan vakuumiputkeen (BD, vaaleanruskea korkki) Putket sentrifugoidaan eritelaboratoriossa ja viedään analysoitavaksi.

Näytteen säilytys

Virtsanäyte säilyy viikon jääkaapissa,pidempään pakasteena.

Aluenäytteenotto

Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä saman vuorokauden aikana, muutoin kylmälähetys. Tutkimustarraan kirjoitetaan vrk-virtsan keräysaika ja kokonaismäärä.

Viitearvot

Aikuiset (16v-)

miehet 10-20 mmol
naiset 6-13 mmol

Tulkinta

Ks. 4600 P-Krea ja 2146 Pt-Krea-Cl.

Virtsan kreatiniinieritys on verrannollinen lihasmassaan ja säilyy normaalioloissa melko vakiona. Lihapitoinen ateria ja fyysinen rasitus voivat lisätä kreatiniinieritystä. Eritys on alentunut vaikeissa munuaistaudeissa ja lihasatrofioissa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712