Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

F -Salmonella, viljely (2608 F -SalmVi )

Tarkistettu

6.4.2018

Tekopaikka

Vaasan KS/Kl. mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Indikaatiot

Salmonellapositiivisiksi todettujen potilaiden seurantatutkimus. Salmonellaepidemiaan liittyvien henkilöiden seulontatutkimus. Oireettomien henkilöiden terveys- ja työhöntulotarkastukset (elintarviketyö ym.).

Esivalmistelut

Selvitettäessä ripulitautien bakteerietiologiaa pyydettävä tutkimus on 3442 F -BaktVi1, jossa tutkitaan salmonellan lisäksi myös shigella, yersinia ja kampylobakteeri.

Muista hyvä käsihygienia jo näytteenottovaiheessa.

Potilasohje

Katso erilliset potilasohjeet Avföringsprov vid misstanke om salmonella ja Ulostenäyte salmonellaepäilyssä.

Menetelmä

Selektiivinen rikastusviljely. Löydetyt uudet salmonellat tunnistetaan serotyyppitasolle (lähetetään THL:ään nimeämistä varten) ja niille tehdään herkkyysmääritys.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos on käytettävissä toisena työpäivänä näytteen saapumisesta laboratorioon, positiivinen tulos vie 3(-4) työpäivää.

Näyteastia

Ulostepurkki

Näytteenotto

Näyte otetaan ennen mahdollista antibioottilääkityksen aloitusta ja se toimitetaan tarvikejakelun (B3) kylmätiskiin.

Näyte (minimi)

Ulostetta tehdaspuhtaassa näytepurkissa väh. 1/3 purkin tilavuudesta.

Näytteen säilytys

Näyte säilytetään jääkaapissa (ei ruokien yhteydessä!), mikäli sitä ei heti voida toimittaa laboratorioon.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivinen tulos on merkki salmonellainfektiosta/kantajuudesta. Salmonellan eradikoituminen tulkitaan tapahtuneeksi, jos saadaan kolme peräkkäistä negatiivista näytettä. Positiivisen viljelyvastauksen jälkeen on tarkoituksenmukaisinta ottaa seuraava seurantanäyte viikon kuluttua, negatiivisen vastauksen jälkeen näytteenottoväli voi olla vähän lyhyempi. Potilaan saama antibioottilääkitys voi aiheuttaa negatiivisen viljelytuloksen.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840