Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Tyreotropiinin vapauttajahormoni-koe, suppea (2762 Pt-TRH-R1 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.8.2021.

Tekopaikka

Fimlab oy, Vaasa, kemian laboratorio/ (06) 213 2519.

Yleistä

TRH stimuloi sekä TSH:n että prolaktiinin eritystä hypofyysistä. Potilaalle annetaan synteettistä TRH:ta (tyreotropiinin vapauttajahormoni) ja mitataan TSH-vaste (P -TSH).

Indikaatiot

Pt-TRH-koetta käytetään hypotyreoosin ja hypertyreoosin selvittelyssä.

Esivalmistelut

Tutkimus on tilattava laboratorion näytteenotosta puh. 1626 tai 1627.

Potilasohje

Katso erilliset potilasohjeet TRH prov ja TRH-koe.

Toimintakokeen suoritus

Otetaan 0-verinäyte TSH-määritystä varten. Aikuisen potilaan suoneen ruiskutetaan 200 µg i.v, lapsille 7 µg/kg synteettistä TRH:ta. Uudet näytteet otetaan 20 min ja 60 min lääkkeen annon kuluttua.

Näytteet: P -TSH 0, 20, 60min. Katso 4831 P-TSH.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi-immunoassay (ECLIA).

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulkinta

Normaalisti P -TSH nousu on 3 - 30 mU/l yli perustason. Kun hypotalamus-hypofyysi-kilpirauhanen-akseli toimii normaalisti, korreloivat TSH:n perustaso ja TRH-kokeen vaste hyvin.

Primaarisen hypotyreoosin ja hypotalamisen vaurion yhteydessä TRH-kokeen vaste on kiihtynyt/myöhästynyt (60 min arvo on korkeampi kuin 20 min arvo). Hypotyreoosin ja eutyreoottisen Basedowin taudin yhteydessä TRH-kokeen vaste puuttuu tai on matala.

Normaalivastetta voidaan pitää hypertyreoosin poissulkevana, sen sijaan vasteen puuttuminen voi johtua monista tekijöistä. TRH-kokeessa voidaan saada poikkeavia vasteita myös muissa sairaustiloissa. Kiihtynyt vaste saadaan usein anorexia nervosan, autoimmuunityreoidiittien, maksasairauksien ja eräiden lääkkeiden (teofyllamiini, teofylliini, kofeiini, estrogeenit, klomifeeni,GnRH, GRH, CRH, spironolaktoni, jodi, amiodaroni, litium, metoklopramidi, sulpiridi, biperideeni, haloperidoli, prostaglandiinit) yhteydessä.

Puuttuva vaste voi tulla akromegalian, Cushingin oireyhtymän, uremian yhteydessä ja joskus hypofyysivaurioissa sekä lääkkeiden käytön yhteydessä (tyroksiini, L-dopa, dopamiini, kortikosteroidit, klorpromatsiini, tioridatsiini, fentolamiini, dopamiini, asetosalisyylihappo, somatostatiini, bromokriptiini, morfiini, barbituraatit yms.). Kun testi uusitaan samalle potilaalle on pidettävä ainakin viikon tauko testien välissä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*5.8.2021 Tekopaikkatiedon päivitys.